referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tadeáš
Utorok, 25. júna 2024
Vplyv ťažby, priemyslu a dopravy
Dátum pridania: 04.01.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Aladin
 
Jazyk: Čeština Počet slov: 1 352
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.2
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 8m 40s
Pomalé čítanie: 13m 0s
 
Vliv těžby, průmyslu a dopravy na životní prostředí je velmi široký pojem, který se dá zkoumat z mnoha úhlů pohledu. Proto jsme si vymezili určité oblasti, které vám chceme přiblížit a zkusit odpovědět na otázku týkající se právě vlivu na životní prostředí. Hlavním zdrojem našich poznatků a údajů byly webové stránky Ministerstva životního prostředí.
Nejprve začneme vliv těžby surovin.
Podle dostupných statistických údajů za rok 1999 těží v ČR 256 těžebních organizací ročně celkem 136,1 mil. t nerostných surovin na 572 výhradních ložiscích. To je v průměru 0,89 % ze současných vymezených průmyslových zásob nerostů a 0,26 % z evidovaných celkových geologických zásob nerostů. Výši uváděných těžeb deklarují těžební organizace v ročních statistických výkazech. Charakteristickým rysem těžby surovin v roce 1999 je další pokles těžby černého a hnědého uhlí o proti těžbě v roce 1998 pokles o 11,7 % resp. o 13,6 %. U stavebního kamene došlo k poklesu těžby v CHKO o 2,6 %. Celkově však stoupla v roce 1999 těžba živcových surovin a náhrad živců, což je celosvětový trend odpovídající vzrůstající spotřebě energeticky úsporných surovin. Konec konců, každý z nás viděl před pár týdny vliv těžby na životní prostředí a v porovnání s momentálními výsledky je zde patrné zlepšení.
Dalším značně působivým vlivem je průmysl, který se skládá z mnoha odvětví. Jako první je energetika, která se z hlediska průmyslu jeví jako ucelený prvek.
Z hlediska ochrany životního prostředí lze pokládat za nejdůležitější zákon o hospodaření energií, který řeší otázky efektivního užití paliv a energie. V souladu s trendy v zemích EU obsahuje Energetická politika životního prostředí princip udržitelného rozvoje sektoru energetiky. To předpokládá další zásobování energií v režimu udržitelného zásobování, jehož princip vyžaduje:
o minimalizovat nároky na čerpání neobnovitelných zdrojů energie a vyšší využití obnovitelných zdrojů energie
o minimalizovat negativní vlivy energetiky na životní prostředí. V oblasti energetických zdrojů byla realizována opatření ke zvýšení účinnosti energetických cyklů. Provozované velké zdroje byly již v roce 1999 „ekologizovány“, tj. vybaveny odsiřováním a denitrifikací a splňují emisní limity. Při přenosu energie došlo ke snížení ztrát. V oblasti spotřeby byla realizována se státní podporou opatření směřující ke snížení energetické náročnosti. V současné době se na výrobě elektrické energie podílel dominantní výrobce ČEZ, a.s. cca ze 70 %.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.