referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Nina
Piatok, 12. júla 2024
Technológia čistenia odpadových vôd
Dátum pridania: 27.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: tinussska
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 999
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.8
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 4m 40s
Pomalé čítanie: 7m 0s
 
1. Odpadové vody

– podľa zákona o vodách sa považuje za odpadovú vodu voda použitá v sídliskách, obciach, domoch, zdravotných zariadeniach, poľnohospodárskych prevádzkach, priemyselných závodoch a iných objektov, keď má po použití zmenenú akosť. Sú tam rozpustené rôzne látky rôzneho zafarbenia a pachu. Patria sem aj vody z nich odtekajúce, ktoré môžu ohroziť akosť povrchových a podzemných vôd.

2. Rozdelenie odpadových vôd podľa znečistenia:

a)splaškové – komunálne odpadové vody zo sídlisk, splachy z ulíc, dvorov a striech. Sú znečistené baktériami, a tým podmieňujú hnilobné procesy.

b)priemyselné – odpadové vody v banskom, chemickom, potravinárskom, drevospracujúcom priemysle. Je tu nebezpečenstvo mikrobiálneho znečistenia.

c)poľnohospodárske – znečisťovanie vôd nastáva vplyvom hnojív, pesticídov, postrekov (močovka, komposty). Poľnohosp. odpadové vody predstavujú riziko havarijných situácii.

3. Zdroje znečistenia vôd:

a)fyzikálne – zapríčiňujú ho nerozpustné prímesi org. alebo anorg. pôvodu, ktoré môžu byť vo vode rozptýlené ako suspenzia alebo tvoria usadeniny, kt. sa vznášajú alebo plávajú na hladine.
b)chemické – rozpustné prímesi tuhého, kvapalného, alebo plynného skupenstva.
c)biologické – sú to organizmy a produkty ich metabolizmu. Najnebezpečnejšie sú choroboplodné zárodky a rádioaktívne látky.

4. Zdroje podľa pôvodu:

a)prírodné – sú to klimatické, geomorfologické pôdne činitele, kt. sú spôsobené eróznym odnosom, vylúhovaním, pôdy, lavíny, zosuvy....

b)antropogénne – sú vyvolané osídlením, priemyslom, poľnohospodárstvom, dopravou, alebo vypúšťaním prevádzkových odpadov do tokov a nádrží.

5. Zdroje podľa miesta vzniku a doby trvania:

a)líniové – znečistenie spôsobené dopravou, budovaním ciest a železníc pozdĺž tokov.
b)bodové – zneč. voda z domácností, priemyselných objektov, kanalizácií, skládok....
c)plošné – voda z polí a pasienkov.
d)globálne – úbytok ozónovej vrstvy a globálne otepľovanie spôsobujú biologické zmeny vo vode.
e)havárie – predstavujú neočakávane, nepravidelné a okamžité znečistenie vody.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.