referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gejza
Pondelok, 25. januára 2021
Človek a ekologické problémy
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: pzido
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 205
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5
Priemerná známka: 2.86 Rýchle čítanie: 8m 20s
Pomalé čítanie: 12m 30s
 
Veda a technika dosiahli úroveň, ktorá dáva človeku možnosť postupne prenechávať jednotvárnu drinu automatom a robotom, lepšie a novými spôsobmi využíva staré i nové zdroje energie, získava stále viac voľného času k rozvíjaniu svojich záujmov a schopností. Mnoho zo snov minulosti bolo splnených. Zároveň sa však objavily hrozby tak veľkého rozsahu i dosahu, že v celej histórii ľudstva nemajú obdobu. Zneužitím jadrovej energie i ďalších vedeckých objavov fyziky, chémie a biológie vo vojne môže viesť k okamžitému zničeniu civilizácie na našej planéte. Nezmyselné zbrojenie spojené s bilancovaním nad priepasťou svetového vojnového konfliktu každodenne vyžaduje nesmierne finančné náklady, vedie k nekonečnému plytvaniu surovinami a energetickými zdrojmi. S rýchlym rastom výroby a spotreby rastie na jednej strane čerpanie prírodných zdrojov, na druhej strane zase množstvo odpadu vyvrhovaného do prostredia. Honbou za maximálnym efektom v najrôznejších oblastiach ľudskej činnosti so sebou prináša aj nové, nie vždy osvedčené pracovné postupy, využívanie nových prírodne cudzích látok. Postoje ku skutočnosti sa u každého človeka utvárajú a menia po celý život, a to i v súvislosti so zmenami situácie v životnom prostredí.Výchova k ochrane životného prostredia musia mať vždy celoživotný charakter.Ak by sa mali v budúcnosti nastoliť harmonické vzťahy medzi človekom a životným prostredím, je dôležité začať pripravovať základne predpoklady. Plne platia slova J. A. Komenského, že “ všetká nadej na lepší stav ľudského života závisí na správnej výchove mládeže ”

Využívanie krajiny
Človek využíva krajinu rôznym spôsobom, v rôznej miere a rôzne dlho. Banícka činnosť mení reliéf krajiny, vodné diela ovplyvňujú klíma oblasti, spôsob hospodárenia rozhoduje o vlastnostiach pôdy, priemyselná činnosť pôsobí na čistotu ovzdušia a vôd...
Pokiaľ človek dlhodobo využíva krajinu a jej jednotlivé časti nesmie chcieť z akéhokoľvek hľadiska hneď všetko.Musí sa naučiť hospodáriť v krajine optimálne, rešpektovať ekologické zákony prírody, využívať ich pri plánovaní a hospodárení v krajine. Je to jediná možná cesta pre ďalší rozvoj ľudskej spoločnosti.

Prírodne zdroje a ich využitie
Zdroje biosféry alebo súčasti alebo zložky biosféry, ktoré ľudstvo využíva k uspokojeniu svojich potrieb vyplávajúcich z jeho biologickej podstaty a sociálnej podstaty.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.