referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gizela
Utorok, 17. mája 2022
Sevak čadca
Dátum pridania: 26.11.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: zuzulik77
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 908
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.6
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 4m 20s
Pomalé čítanie: 6m 30s
 
Na úseku kanalizácií a čistiarní odpadových vôd sa v rokoch 1970-1985 realizoval celý rad investičných akcií orientovaných najmä na rekonštrukciu a intenzifikáciu ČOV. V priebehu rokov 1991 – 2001 sa najvýznamnejšia rekonštrukcia uskutočnila na ČOV v Čadci za finančnej pomoci z programu PHARE.


Laboratórna činnosť

Spoločnosť má snahu zavádzať vo svojich činnostiach systém kvality. Prvým strediskom, ktoré ho zaviedlo formou akreditácie pitných a odpadových vôd je stredisko Laboratórií. Jeho hlavným zameraním je vykonávať odbery vzoriek a skúšky v oblasti surových, upravených, pitných, odpadových vôd a kalov s použitím kvalitných referenčných materiálov, prístrojového vybavenia, ktoré je pravidelne metrologicky ošetrované.

Laboratórna činnosť je významná aj v tom, že okrem neakreditovaných služieb vykonáva aj akreditované v plnom rozsahu pre vlastné potreby ako aj pre iné subjekty. Pozostáva z troch pracovísk, z ktorých jedno je akreditované podľa STN EN ISO/IEC 17025:2005 (osvedčenie o akreditácii č. S-169, súbor .pdf) a sídli v Hornom Hričove. Ďalšie dve pracoviská sú detašované, na úpravni vody Nová Bystrica a na čistiarni odpadových vôd v Čadci, ktoré sú zamerané hlavne na výkon prevádzkovej kontroly pri úprave a čistení vôd.

Laboratórium spolupracuje pri zostavovaní programov kontroly kvality vôd v zmysle platnej legislatívy a požiadaviek prevádzkovateľa.

Laboratórium vykonáva odbery vzoriek a následné analýzy, ktoré zahŕňajú:
•odbery vzoriek surových, upravených a pitných vôd z podzemných a povrchových zdrojov,
•odbery vzoriek odpadových vôd a kalov z čistiarni vôd, od producentov, z fekálnych vozidiel apod.,
•skúšky surových, upravených a pitných vôd v oblasti základných fyzikálnochemických, špeciálnych organických, špeciálnych anorganických, rádiochemických, hydrobiologických a mikrobiologických analýz,
•skúšky odpadových vôd a kalov v oblasti základných fyzikálnochemických analýz, a ďalšie súvisiace služby

Všetky výsledky analýz sú spracovávané do formy protokolov oskúške vzorky, ktorého súčasťou je aj protokol o odbere. Tieto je možné poskytnúť v tlačenej, ale aj v elektronickej forme.
 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.