referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Kristián
Utorok, 19. októbra 2021
Ekológia všeobecne
Dátum pridania: 02.07.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MichalFeterik
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 997
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.9
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 4m 50s
Pomalé čítanie: 7m 15s
 
Ekológia všeobecne

Ekológia (z gréckeho „oikos“ - dom, „ logos“ - slovo)

Je vedný odbor biológie, o vzťahoch organizmov k ostatnému svetu, študuje vzťahy živých systémov k okoliu, skúma každý živý organizmus, vzťahy k jedincom rovnakého druhu a ku všetkým živým tvorom. Študuje ekologické systémy, ich štruktúru, organizáciu a zmeny v nich prebiehajúce. Ekológia a ich štúdium sa často krát označuje ako štúdium podľa “vlastných smerníc“ (interdisciplinárne).

Ekológia nám poskytuje teoretické ale aj praktické poznatky pre riešenie problémov životného prostredia. Poznanie základných ekologických princípov a zákonitostí je nutné pre zachovanie prírodnej rovnováhy.
Humánna ekológia obzvlášť definuje ekológiu ako trojstranný navzájom súvisiaci vzťah medzi jedincami jedného druhu, aktivitou tohto druhu a životným prostredím.

Termín ekológia zaviedol v roku 1886 nemecký biológ Ernst Haeckel. Vo svojom diele Všeobecná morfológia organizmov ho definuje ako vedu „…o vzťahoch organizmov s okolitým svetom, to znamená v širšom význame veda o podmienkach života.“
V angličtine sa niekedy stretávame s písaním slova ekológia tak, ako ho uviedol Eugenius Warming v názve svojho diela The Oecology of Plants (Ekológia rastlín).

Ekologické disciplíny

Ekológia je obsiahla veda, ktorá sa člení na hlavné a vedľajšie odbory.

Hlavné odbory:

a) všeobecná ekológia - zovšeobecňuje ekologické javy bez ohľadu na systematickú príslušnosť organizmov
b) špeciálna ekológia - študuje životné podmienky organizmov v rôznych typoch prostredia
c) aplikovaná ekológia - zaoberá sa praktickým využitím poznatkov ekológie

Vedľajšie odbory:
Medzi hlavné patria:

a) behaviorálna ekológia - študuje ekologické a evolučné základy správania živočíchov a úlohu ich správania v procese adaptácie na podmienky ich životného prostredia.
b) druhová ekológia (autekológia) - skúma priame vzťahy druhov k ich prostrediu.
c) populačná ekológia (demekológia) - zaoberá sa dynamikou populácií jednotlivých biologických druhov a vzájomnými vzťahmi medzi populáciami a faktormi prostredia.
d) ekológia spoločenstiev (synekológia) - študuje vzťahy medzi druhmi v rámci biologických spoločenstiev.
e) krajinná ekológia - skúma interakcie medzi jednotlivými zložkami krajinnej sféry.
f) ekológia ekosystémov - zaoberá sa tokom látok a energie v ekosystéme.
g) globálna ekológia (makroekológia) - pristupuje k otázkam ekológie z globálneho hľadiska.

Ekológia sa rozdeľuje aj podľa cieľových skupín záujmu, napríklad: ekológia zvierat, ekológia hmyzu, ekológia človeka, ekológia rastlín.

Ekológia človeka:
Je náuka, ktorá charakterizuje a analyzuje vzťahy človeka k životnému prostrediu s cieľom stanoviť dôsledky týchto vzájomných vzťahov pre človeka a pre prírodu. Cieľom ekológie človeka je definovať požiadavky na chovanie človeka z hľadiska ochrany životného i pracovného prostredia. Skúma mnoho vzťahov na úrovni človek - príroda.

Ekosystém:
Je priestorové a časové usporiadanie, v ktorom sú integrované životné spoločenstvá a biotop.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Ekológia všeobecne SOŠ 2.9595 462 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.