referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bohuš
Pondelok, 27. januára 2020
Ekologické základy poľnohospodárskej výroby
Dátum pridania: 01.06.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Zdejo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 060
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 20.8
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 34m 40s
Pomalé čítanie: 52m 0s
 
EKOLOGICKÉ ZÁKLADY POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝROBY

1. Charakterizujte ekológiu a jej členenie
EKOLÓGIA =gréc. oikos = dom, obydlie, logos =veda, náuka Ţ veda o okolí=veda skúmajúca vzťah živých organizmov k ich okoliu ako aj vzájomné vzťahy medzi nimi (napr. symbióza, konkurencia, pomoc)–každý organizmu musí mať určité podmienky pre život (napr. človek: vzduch , voda, potraviny) a tieto podmienky poskytuje prostredie - prvý ju definoval Haeckel (1869)=„štúdium vzájomného pôsobenia medzi organizmami a prostredím“
PROSTREDIE = ekotop= súhrn všetkých faktorov: 1. živé faktory= biotické =organizmy,
2. neživé faktory = abiotické = fyzikálne a chemické faktory
- výskyt a početnosť organizmov môžeme študovať na 3 úrovniach:
1. autekológia –úroveň jednotlivcov (individuálne) = monotop= prostredie jednotlivca
2. demekológia – úroveň populácie jednej rastliny = demotom= prostredie populácie
3. synekológia – úroveň viacerých populácií = biotop= prostredie spoločenstva
Delenie E:
¨ všeobecná E. ¨ špeciálna E. ¨ aplikovaná E. ¨ krajinná E. ¨ produkčná E.
¨ E. organizmov ¨ E. živočíchov ¨ E. rastlín ¨ E. človeka ¨ Agroekológia
AGROEKOLÓGIA =veda o vzťahoch medzi poľnohospodárskymi plodinami a ich prostredím, zaoberajúca sa tiež systémami kultúrnych rastlín, ich prostredím, vzájomnými vzťahmi a väzbami, funkciami a zmenami týchto systémov (prostredie, kde rastliny žijú – pôda, humus, hydro- podmieňuje a ovplyvňuje ich rast a vývin)–súvisí s ďalšími vednými odbormi napr. agrogeológia, agropedológia, agroklimatológia, agrotechnika, agrobiológia
2. Typy prostredia pre život organizmov
1. plynné prostredie = terestrické (suchozemské) prostredie = pre ich život je potrebný vzduch a pôdne prostredie (človek, zvieratá)
2. kvapalné prostredie = akvatické (vodné) prostredie = pre ich život je potrebná voda (ryby)
3. amfibické prostredie = obojživelníky, ktoré sa vedia prispôsobiť prostrediu (žaby)
EKOLOGICKÉ FAKTORY = prostredie vytvára priestor pre výskyt a osídlenie organizmov, ale tiež vplýva na organizmy, ktoré v ňom žijú podmienkami ich existencie v prostredí
- každý organizmus má určité nároky a požiadavky na kvalitu prostredia a tie vystupujú ako :
1. hlavné faktory = limitujúce
2. doplnkové faktory = vedľajšie
TOLERANCIA=schopnosť organizmu znášať určité rozpätie ľubovoľného faktora (teplota, vlhkosť)
EKOLOGICKÁ VALENCIA = vyjadruje rozsah tolerancie t.j.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.