referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marína
Streda, 8. decembra 2021
Komplexný pohľad na Priame platby pre farmárov z EÚ v roku 2009
Dátum pridania: 02.07.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BakalarRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 149
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 9.7
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 16m 10s
Pomalé čítanie: 24m 15s
 
2. Platba na pestovanie energetických plodín:

- v zmysle § 3 nariadenia vlády SR č. 20/2009 Z. z. zo 14. januára 2009 o podmienkach:

- poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v zn. n. p. sa poskytne žiadateľovi na plochu energetických plodín s výmerou najmenej 0,3 ha poľnohospodárskej pôdy v jednom diele pôdneho bloku.

- energetickými plodinami sú akékoľvek plodiny, ktoré sa použijú na výrobu produktov na energetické účely a na ktoré má žiadateľ uzavretú zmluvu s prvým spracovateľom alebo nákupcom energetických plodín zapísaným v zozname schválených prevádzkovateľov (spracovateľov). Sadzba 45 eur/ha je zaručená pre celú EÚ na maximálnu plochu 2 milióny ha.

3. Osobitná platba na cukor:

- v zmysle § 5 nariadenia vlády SR č. 20/2009 Z. z. zo 14. januára 2009 o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v zn. n. p. sa poskytne žiadateľovi na výmeru poľnohospodárskych pozemkov, na ktorej sa pestovala cukrová repa v roku 2005.

- veľkosť výmery poľnohospodárskych pozemkov sa určuje podľa zoznamu poľnohospodárskych pozemkov, ktorý bol súčasťou žiadosti o jednotnú platbu na plochu v roku 2005.

- osobitná platba na cukor sa poskytuje žiadateľovi, ktorý spĺňa podmienky poskytnutia jednotnej platby na plochu. Žiadateľ je povinný predložiť zmluvu o dodávke cukrovej repy z hospodárskeho roku 2005/2006 uzatvorenú podľa osobitného predpisu. Zmluva sa nepredkladá, ak ju už raz agentúre žiadateľ predložil.

- ak žiadateľ nepredložil v roku 2005 žiadosť o jednotnú platbu na plochu, veľkosť výmery poľnohospodárskej pôdy sa určí ako podiel množstva cukrovej repy uvedeného v zmluve z hospodárskeho roku 2005/2006 a referenčnej úrody 50 t/ha.

4. Osobitná platba na ovocie a zeleninu:

- v zmysle § 6 nariadenia vlády SR č. 20/2009 Z. z. zo 14. januára 2009 o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v zn. n. p. sa poskytne na výmeru ovocia a zeleniny tomu žiadateľovi, ktorý túto výmeru uviedol v roku 2007 v prílohe k jednotnej žiadosti - zozname poľnohospodárskych pozemkov.

5. Prechodná platba na rajčiaky:

- v zmysle § 7 nariadenia vlády SR č. 20/2009 Z. z. zo 14. januára 2009 o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v zn. n. p. sa žiadateľovi poskytne na výmeru pestovaných rajčiakov, najviac však na výmeru, ktorú má uvedenú v zmluve so schváleným prvým spracovateľom.

- zmluva musí okrem iného obsahovať najmenšie množstvo rajčiakov na dodanie.

- zmluvu môže uzatvoriť žiadateľ osobne alebo prostredníctvom odbytovej organizácie, ktorej je členom. Po zbere je žiadateľ povinný dodať prvému spracovateľovi najmenej množstvo rajčiakov, ktoré zodpovedá násobku výmery rajčiakov a minimálnej úrody 20 t/ha.

6. Podpora v znevýhodnených oblastiach:

- sa v zmysle nariadenia vlády SR č. 499/2008 Z. z. z 26. novembra 2008 o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády SR č. 121/2009 Z.z. poskytne žiadateľovi, ktorý vykonáva poľnohospodársku činnosť na ploche najmenej 1ha poľnohospodárskej pôdy v znevýhodnenej oblasti vedenej v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely pôdnych blokov príslušného druhu pozemku s výmerou najmenej 0,3 ha obhospodarovanej pôdy jedným žiadateľom
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.