referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Mikuláš
Pondelok, 6. decembra 2021
Komplexný pohľad na Priame platby pre farmárov z EÚ v roku 2009
Dátum pridania: 02.07.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BakalarRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 149
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 9.7
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 16m 10s
Pomalé čítanie: 24m 15s
 
11. Lesnícko-environmentálna platba:

- sa v zmysle § 16 a 17 nariadenia vlády SR č. 499/2008 Z. z. z 26. novembra 2008 o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka poskytuje na lesné pozemky vedené v evidencii lesných pozemkov.

Opatrenie zahŕňa dve podopatrenia:

- Podopatrenie:
Zachovanie priaznivého stavu lesných biotopov možno realizovať na lesných pozemkoch vo vyhlásených chránených vtáčích územiach, na ktorých sa nachádzajú hniezdne lokality ohrozených druhov vtákov vyznačené Štátnou ochranou prírody SR, na lesných pozemkoch, ak sa nachádzajú v územiach európskeho významu vyhlásených za chránené územie alebo zónu chráneného územia, a nie sú zaradené do 5. stupňa ochrany a na lesných pozemkoch nezaradených do súvislej európskej sústavy chránených území.
Ohrozené druhy vtákov sú uvedené v § 17 ods. 3 nariadenia vlády č. 499/2009 z 26. novembra 2008 o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka.

- Podopatrenie:
Ochrana biotopov vybraných druhov vtákov možno realizovať na lesných pozemkoch vo vyhlásených chránených vtáčích územiach, na ktorých sa nachádzajú Štátnou ochranou prírody SR vyznačené hniezdne lokality vtákov. Celkovo sa ráta s podporou 310 tisíc ha lesných pozemkov.

12. Podpora na lesné pozemky v územiach európskeho významu:

- sa v zmysle § 2 nariadenia vlády SR č. 499/2008 Z. z. z 26. novembra 2008 o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka poskytne vlastníkovi najmenej 1 ha lesného pozemku vedeného v evidencii lesných pozemkov, ktorý sa zaviaže plniť podmienky nariadenia počas piatich rokov.

- lesný pozemok vedený v evidencii lesných pozemkov sa musí nachádzať v území európskeho významu v piatom stupni ochrany, na ktorom platí zákaz zasiahnuť do lesného porastu a poškodiť pôdny vegetačný kryt.

- na platbu nemá nárok žiadateľ, pre ktorého orgán ochrany prírody určil osobitné podmienky umožňujúce zásah do lesného porastu a poškodenia pôdneho a vegetačného krytu.

- ráta sa ročne s podporou 30 tisíc ha lesných pozemkov nachádzajúcich sa v územiach európskeho významu v piatom stupni ochrany.

13. Doplnková platba na plochu:

- v zmysle nariadenia vlády SR č. 114/2009 z 18. marca 2009 o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkových národných priamych platieb v rastlinnej výrobe sa poskytne na výmeru obhospodarovanej ornej pôdy, vinohradov, ovocných sadov a chmeľníc vedenú v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov o výmere najmenej 1 hektár, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely jedného pôdneho bloku príslušného druhu pozemku o výmere najmenej 0,3 hektára, a ktorá zároveň bola k 30. 6. 2003 obhospodarovaná a udržiavaná v súlade s dobrými poľnohospodárskymi a environmentálnymi podmienkami (príloha č. 2 nariadenia vlády SR č. 20/2009 Z. z. zo 14. januára 2009 o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v zn. n. p.).

- žiadateľ je povinný pôdu naďalej udržiavať v súlade s dobrými poľnohospodárskymi a environmentálnymi podmienkami.
 
späť späť   2  |  3  |  4  |   5  |  6    ďalej ďalej
 
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.