referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marcela
Sobota, 15. augusta 2020
Poľnohospodársto a rozvoj vidieka, akvakultúra
Dátum pridania: 02.07.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BakalarRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 260
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4.2
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 7m 0s
Pomalé čítanie: 10m 30s
 
Os 2: Životné prostredie a krajina

Príklady:
• Platby poľnohospodárom za prírodné znevýhodnenie v horských oblastiach
• Platby v rámci sústavy Natura 2000
• Agroenvironmentálne opatrenia
• Platby na zlepšenie životných podmienok zvierat
• Opatrenia pre trvalo udržateľné lesné hospodárstvo

Minimálne 25% z príspevku Spoločenstva sa musí použiť na Os 2. Miera spolufinancovania EÚ je maximálne 55% (v konvergenčných regiónoch 80%).

Os 3: Zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva

Príklady:
• Diverzifikácia v rámci nepoľnohospodárskych činností
• Podpora vytvárania mikropodnikov
• Podpora činností v oblasti cestovného ruchu
• Obnova vidieka
• Základné služby, ako je poskytovanie starostlivosti o dieťa v rámci pomoci ženám pri návrate na trh práce

Minimálne 10 % z príspevku Spoločenstva sa musí použiť na Os 3. Miera spolufinancovania EÚ je maximálne 50 % (v konvergenčných regiónoch 75 %).

Os 4: Prístup LEADER
Každý program musí v sebe zahŕňať prvok prístupu LEADER k implementácii miestnych stratégií rozvoja postupom zdola hore miestnymi akčnými skupinami. Minimálne 5 % z príspevku Spoločenstva sa rezervuje na LEADER (2,5 % pre nové členské štáty).

• OP Rybné hospodárstvo SR 2007-2013
Tento program má trochu netradičnú štruktúru, keďže sa dotýka ako morského, tak aj sladkovodného rybolovu.

Slovenský program bude implementovať prioritné osi:
• Os 2: Akvakultúra, spracovanie a uvádzanie produktov rybolovu a akvakultúry na trh,
• Os 3:Opatrenia spoločného záujmu.

- prioritná os opatrenia :
2: Akvakultúra, spracovanie a uvádzanie produktov rybolovu a akvakultúry na trh
2.1 Investície do akvakultúry
2.2 Investície do spracovania a uvádzania na trh
3: Opatrenia spoločného záujmu
3.1 Organizácie výrobcov
3.2 Podpora a rozvoj nových trhov
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.