Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ochrana života v rybníkoch

Nádrže a rybníky okolo seba zhromažďujú jedinečné spoločenstvá rôznych druhov: žiarivo lesklé vážky aj skryto žijúce hady. Jedná sa však o prostredie jemne vyvážené a veľmi citlivé.

História vzniku rybníkov

Hoci mnohé rybníky vyzerajú ako prirodzené vodné nádrže ,v skutočnosti boli vytvorené ľudskou rukou. Veľa nádrží vzniklo ako napájadlá pasúcich sa domácich zvierat, väčšina rybníkov oddávna slúži na chov rýb, hlavne kaprov. Veľký význam mali kedysi rybníky ako zdroj vody poháňajú mlyny a hámre.
Niektoré nádrže vznikli zatopením jám po vyťažených tehliarskych hlinách alebopo tažbe pieku a štrku. Existujú aj rybníky, ktoré boli pôvodne súčasťou ochranných vodných priekop okolo pevností a zámov, Stavitelia rybníkov, ako Jakub Krčín z Jelčian či Štepánek Netolický, vtlačili neopakovateľný ráz celej juhočeskej krajine.
Základnoupodmienkov na budovanie rybníkov bol bohatý zdroj vody. Vznikali preto na menších potokoch alebo v miestach, kde sa hladina spodnej vody nachádza blízko pod pocrchom pôdy. Tak bola ich stojatá voda neustále dopĺňaná čerstvou vodou a vyrovnávali sa straty spôsobené odtokom a vsakovaním. Unikátnim dielom napájajucim rad rybníkov je juhočeská Zlatá stoka.
Menšie rybníky boli vyhĺbene do terénu, väčšie sa vytvorili jednoduchým úrehradením toku pretekajúceho prirodzenou priehlbinou.

Domov pre mnohé živočíchy

Nielen jazerá aleaj rybníky a ďalšie vodné plochy hrajú v našej prírode dôležitú úlohu pre každý živočíšny druh viazaný na sladkú vodu, ako sú napríklad rybky pichľavky alebo chrobáky potápniky obrúbené. Dôležité sú aj ako prostredie na rozmnožovanie napríklad vážok alebo žiab. Voda rybníkov vo vrstvy niekoľko desiatok centimetrov pod hladinov prekonáva neustále veľké telotné výkyvy-rýchlo sa na slnku prehreje a cez noc vychladne.
Niektorým živočíchom takéto zmeny okolitých podmienok vyhovujú. Môžeme medzi ne počítať larvy mnohých komárov. Ich vývoj je tak rýchly, že prebieha dokonca aj v dažďových mlákach, ktoré sú pre ne takými dočasnými rykníkmi.
Ani ploskuliciam nevadí dočasné vyschnutie vody. Svoje vajíčka do bahna na dne. Prečkajú v ňom vypustenie rybníka a po jeho opätovnom naplnení vodou pokračuje ich vývoj nerušene ďalej. Pre prežitie iních druhov je, ale voda nevyhnetnosťou.

Ohrozenie vodných nádrží

Prirodzené nádrže sú veľmi zraniteľním a často len príležitostne existujúcim životním prostredím.

Aj keď sú dostatočne zásobené vodoua ich brehy nie sú narušené, môžu zaniknúnť tak, že sa úplne zanesú pieskom alebo rastlinným materiálom. V minulosti jedny nádržky vysychali a iné vznikali. Medzitým však bolo veľa zavodnených oblastí vysušených a premenených na poľnohospodársku pôdu, a preto sú dnes prirodzené nádržky vzácne. Je paradoxom, že sa vysušovaniu krajiny hovorí MELIORÁCIA, čo možno doslova preložiť ako ZLEPŠOVANIE. Aj zdravé ryníky a zatopené tehlne sa stali vzácnymi. Obecné a mlynské nádrže zostali často zachované len tam, kde svojou polohou pekne pôsobia, ale aj v týchto prípadoch bývajú ich brehy vybetónované a voda osídlená nepôvodnými okrasnými druhmi, ako sú zlaté karasy či zlaté kapre. To všetko spôsobí vymiznutie väčšiny ich prirodzených obyvateľov.
Mnohé rybníky v mestách a na dedinách sa topia v špine z do mového odpadu. Z pôdy prenikajú do vody pesticídy používané na poliach, mnohí motoristi tu umývajú svoje autá. Dažďová voda sem splachuje z polí umelé hnojívá, čím dochádza k prudkému rozmnoženiu vodných rastlína rias, ktoré nakoniec odumrúa zostávajúci život v rybníku zadusia.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk