Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vplyv ozónovej diery na životné prostredie

Pod názvom ozónová diera si istotne každý z nás predstaví ľudovo povedané : „dieru v nebi“. No vie každý , čo to vlastne je?
Ozón. V chémii nesie chemickú značku O3 a je to horná vrstva atmosféry. Táto horná vrstva obalu našej Zeme tvoriaca deliace pásmo medzi našim ovzduším a vesmírom spolu s vodnou parou, teda oblakmi má ochrannú funkciu. Ochraňuje nás pred nebezpečným ultrafialovým žiarením , ktoré prichádza od Slnka. Aj keď je vzdialenosť Slnka a Zeme asi 150 miliónov kilometrov je toto žiarenie vysoko nebezpečné. A tu prichádza do úlohy ozón, horná vrstva našej atmosféry, ktorá ako ochranný štít zabraňuje prenikaniu týchto žiarení do biosféry. Robí to tak , že keď narazí ultrafialové žiarenie na ozón , tak ho jednoducho odrazí , ale pritom sa rozštiepia aj jeho molekulové zložky na molekuly kyslíka a padá do spodnej vrstvy atmosféry ,do vzduchu ako ho my poznáme. No ozón pritom na inom mieste aj vzniká a tak tento cyklus prírody neutícha. Nastolila sa však otázka prečo vznikli tieto diery v atmosfére, ozóne? Odpoveď leží vo vývoji ľudstva a jeho zaobchádzaní s prírodou a zaťažovaním atmosféry. Veľkými firmami chemického , energetického, závodného, potravinárskeho, ťažobného, dopravného a iného priemyslu sa to stalo. Výrobkami týchto firiem a aj ich činnosťou vypúšťali niekedy aj nevedome škodlivý jed pre ozón. Freóny sa stali v posledných rokoch najväčšími „zabijakmi“ hornej vrstvy atmosféry. Nie sme si toho vedomí , ale stále ich potrebujeme. Dôsledku týchto faktov sa vytvorila spomínaná ozónová diera. Najväčšie takéto diery sa nachádzajú nad vysoko priemyselnými oblasťami, no niekedy aj nad púšťami. Napríklad vypúšťaním spreja , freónu trichlór-fluórmetánu , ktorý sám ničí ozón tým , že sa ultrafialovým žiarením rozštiepi na jednotlivé molekuly a tie narážajú na zlúčeniny ozónu , čím ich tiež rozštepujú. Vniká pritom monooxid chlóru, ktorý sa dostáva do spodnej vrstvy atmosféry , čím ho my dýchame. Následky a vplyv spomínaných faktov je prenikanie ultrafialového žiarenia do našej atmosféry, čím sú spôsobené rôzne ochorenia a ťažkosti imunitného systému človeka. Tieto si ľudia nevedome zapríčiňujú sami opaľovaním sa v obednajších hodinách bez opalovacích krémov s UV faktorm proti slnečnému, teda ultrafialovému žiareniu.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk