Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Separovanie odpadu

VEDELI STE???

V papierenskom priemysle
sa používa viac než 800 chemických látok. Niektoré z nich majú rakovinotvorné a alergénne účinky. U časti z nich nie sú známe ich potencionálne dopady na životné prostredie a zdravie ľudí.
Pri výrobe 1 tony hliníka vznikne 1,3 -1,5 ton toxického odpadu.

Štúdie dokázali, že u ľudí žijúcich cca 3 km od skládok odpadu je zvýšený výskyt rakoviny, leukémie a vrodených porúch detí.

Každý Slovák vyprodukuje ročne 290 kg komunálneho odpadu. Spoločne teda vytvoríme každý rok cca 1,6 milióna ton komunálnych odpadkov. Viac ako 10 mil. ton odpadu vzniká pri priemysle, ťažbe a pod., z toho je 1,4 mil. ton nebezpečných odpadkov.

Ortuť
z jednej neónovej trubice dokáže otráviť až 30 000 litrov vody. Z klasických náterových hmôt doteraz na Slovensku uniká do ovzdušia približne 40 tisíc ton emisií organických rozpúšťadiel z rozpúšťadiel a riedidiel.

Vytriedením 110 ton starého papiera a jeho použitím na výrobu nového sa zachráni 1 hektár 80 ročného lesa. Recyklovanie papiera znižuje znečistenie ovzdušia o 75%, vody o 35% a spotrebu energie o 75%.

Aj riadené skládky odpadov predstavujú z dlhodobého hľadiska vážnu hrozbu pre životné prostredie a samozrejme aj naše zdravie. Vďaka zmiešavaniu tisícov rôznych látok sa na skládkach vytvárajú zložité reakcie, čím sa spúšťa nekontrolovateľný chemicko-fyzikálny proces.

Prieskumy ukázali, že 80% z toho, čo dnes väčšinou vyhadzujeme ako nepotrebné, by sme ešte vedeli bez problémov využiť. To by sme však museli prestať hádzať všetko do jedného koša a tak produkovať problémový odpad. Sme naozaj takí bohatí, aby sme si to mohli dovoliť?

Ak by každý človek na svete mal takú spotrebu ako obyvatelia západnej Európy, tak by sme pre náš život potrebovali zdroje 8 planét. Narastajúce množstvo odpadov je dôsledkom nášho správania. My sme dôležitým prepojením medzi nekonečnou výrobou a nekonečnou spotrebou. Ani naša relatívne dobrá kvalita života nás neochráni pre následkami škôd vzniknutých na životnom prostredí. Naše zdravie ovplyvňuje znečistenie a škodlivé chemické látky, ktoré sa nachádzajú v pôde, vo vzduchu, vode a v potravinách.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk