Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Neživé faktory prostredia organizmov

Neživé faktory prostredia organizmov:
- svetlo
- vzduch
- teplo
- voda

Ale patrí medzi ne napríklad aj: neviditeľné žiarenie, pôda, klíma, oheň...

Svetlo: viditeľná časť žiarenia, svetlo, patrí k najvýznamnejším ekologickým faktorom. Je to jeden zo základov pre život. Na zemský povrch dopadá priame svetlo zo Slnka. Svetlo má zásadný význam pre fotosyntézu. Svetlo je dôležité pre rastliny a rastliny potrebné pre zvieratá alebo človeka (kyslík). Dôležité je aj svetlo, ktoré vyžaruje mesiac.

Teplo: teplo patrí k najdôležitejším podmienkam života. Jeho hlavným dodávateľom je Slnko. Od tepla závisí mnoho. Získavaním energie sa udržuje teplota tela. Sú živočíchy, ktoré nereagujú na teplotu a iným zas pomáha udržať si ju srsťou, perím ...

Vzduch: vzduch, hlavne jeho zložky, kyslík (21%) a oxid uhličitý (0,03%), sú základnou podmienkou existencie života. Okrem týchto látok obsahuje aj dusík (78%). Kyslík je potrebný pre dýchanie organizmov. Oxid uhličitý vzniká dýchaním rastlín a niektorých živočíchov. Dusík prijíma baktérie.

Voda: voda patrí k nevyhnutným podmienkam života. Voda je súčasťou veľmi dôležitých chemických procesov. Základ pre všetky živočíchy, rastliny aj človeka je voda. Voda je zlúčenina vodíka a kyslíka.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk