referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vratko
Pondelok, 29. novembra 2021
Plasty
Dátum pridania: 19.09.2011 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: cinky
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 321
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 9.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 15m 30s
Pomalé čítanie: 23m 15s
 
Plasty boli objavené v 19. storočí, ich búrlivý vývoj začal od konca 19. storočia. Spôsobil prevrat v použití materiálov na celom svete, väčšina z nich bola využívaná pre armádu. Počiatky moderného plastového priemyslu siahajú do Ameriky.

Mnoho materiálov, ktoré bežne využívame, je prírodného pôvodu, napríklad drevo, kovy, bavlna, koža a iné. Získavame ich z rastlín, zvierat, prípadne ich získavame ťažbou zo zeme. Dnes už je možné nahrádzať ich lacnejšími, synteticky pripraveným materiálom, plastom. Vyrába sa z látok, ktoré sa nachádzajú predovšetkým v rope, ale aj v zemnom plyne a v uhlí. O ich spracovanie sa starajú odvetvia chemického a petrochemického priemyslu.

Plasty sú ľahko tvarovateľné, dajú sa z nich vytiahnuť tenké fólie alebo ich použiť na výrobu predmetov bežnej spotreby. Sú najnovšími materiálmi, ktoré sa používajú na obaly a balenia. Druhá polovica 20. storočia sa dá charakterizovať ako éra plastov. Obklopujú nás všade a ich účinkami - cez vzduch, vodu a potraviny – ovplyvňujú (znečisťujú) pracovné a životné prostredie a nepriaznivo vplývajú na ľudský organizmus.
Plasty sa používajú:
• pri balení potravín,
• pri výrobe konzumných produktov (šaty, topánky, domáce spotrebiče, nábytok, kontajnery, hračky),
• ako stavebný materiál (potrubia, odkvapové rúry),
• v dopravných prostriedkoch (sedadlá , podložky, krytiny, koberce, vlakov, lietadiel, lodí),
• ako textilné vlákna na obleky a poťahoviny.

Jednou z výhod plastov je ich odolnosť voči korózii a rozkladu. Pretože sú plasty odolné voči vode a nehnijú, sú ideálnym materiálom na predmety používané aj ako vodovodné rúry, či kvetináče. Plasty možno rýchlo vytvarovať do akejkoľvek podoby, ako sú misky na jedlo, kelímky, poháre, odpadové koše v domácnosti, plastové kreslá, plastové lavičky, hračky, aj jednorázový plastový riad, s ktorým sa stretávame na rôznych spoločenských podujatiach, kúpaliskách a pod. Sú praktické, ľahké a po použití sa znehodnotia.
Obyvatelia sú ovplyvňovaní plastmi nielen počas výroby, ale aj počas používania, čo je na zamyslenie. Niektoré chemikálie prenikajú do potravín. Príkladom kontaminovaného jedla z mnohých typov plastov je napr. dôkaz styrénu uvoľneného z polystyrénu, plasticizérov z PVC, antioxidantov z polyetylénu a acetylaldehydu uvoľneného z PET fliaš (Polyetylén Tereftalát); polypropylénové fľaše uvoľňujú do obsahu rastlinných olejov merateľné hladiny BHT, Chimasorbu 81, Irganoxu PS 800, Irganixu 1076 a Irganoxu 1010. Existujú evidentné dôkazy, že acetaldehyd sa vyplavuje z PET fliaš do vody.

Zneškodňovanie PVC spaľovaním komplikuje prítomnosť chlóru v štruktúre makromolekúl (z 1 kg PVC vzniká až 600 g HCL); spaľovaním PVC vznikajú tiež karcinogénne produkty spaľovania – dioxíny. Vedecká komunita považuje dioxíny za najjedovatejšie chemikálie, ktoré kedy človek vyprodukoval. Je ich asi 210 druhov. Vznikajú ako nepotrebné vedľajšie produkty priemyselných aktivít, u ktorých sa pri spaľovaní používa chlór.

Priemyselné zdroje dioxínov:
• spaľovanie lekárskeho a komunálneho odpadu, kanalizačného a nebezpečného priemyselného odpadu,
• výroba a spaľovanie plastov z PVC,
• bielenie celulózy a papiera chlórom,
• tavenie a čistenie kovov (najmä pri ich recyklácii, ak sa vyskytuje prímes PVC).

Vplyv dioxínov na zdravie:

• poškodzujú imunitný systém,
• narušujú hormonálny systém,
• poškodzujú vyvíjajúci sa plod v tele matky (teratogenita),
• majú rakovinotvorné účinky (podporujú rast nádorov),
• negatívne vplývajú na kardiovaskulárny systém,
• podporujú cukrovku,
• poškodzujú nervový systém, môžu prispieť k poruchám správania,
• môžu spôsobiť kožné ochorenia (napr. chlórakné),
• môžu spôsobiť negatívne vývojové a neurologické poruchy novorodencov (ktorých matky boli vystavené vysokým dávkam).
Plasty sú jedným z najhoršie recyklovateľných materiálov a najviac zaťažujú naše životné prostredie, pretože sa na trhu vyskytujú v mnohých podobách. Môžu sa recyklovať len na produkt s nižšou kvalitou - plastová fľaša od malinovky sa môže len vyčistiť, rozomlieť na malé kúsky a použiť ako vypchávka do kresiel alebo ako izolácia do spacích vakov. Zo zmesi plastového odpadu sa dá recykláciou vyrobiť napríklad odolný plastový plot, protihlukové panely pre dopravné komunikácie, clony proti oslneniu, protisnehové zábrany, nosiče dopravných značiek.

Recyklácia plastov je možná po veľmi dôkladnom pretriedení, lebo vlastnosti granulátu získaného z odpadového plastu sa líšia od vlastností novej suroviny. Počet recyklácií aj množstvo plastových obalov vhodných k recyklácii je preto obmedzený:
• PE sa znovu používa na odpadkové sáčky a odpadové koše,
• PVC na výrobu tyčí, trubiek, plastový nábytok,
• PET fľaše sa môžu vyčistiť, rozomlieť na malé kúsky, roztaviť a vyrobiť vlákna na tkaniny a nábytok.
Je možné spracovávať aj zmiešané a znečistené plastové obaly - nahrádzajú ťažké topné oleje pri výrobe cementu či železa, nebezpečné je však, že sa pri tom do ovzdušia dostáva veľa nečistôt a jedovatých látok.

Základné rozdelenie plastov
Plasty sa triedia na recyklovateľné a ostatné.

Recyklovateľné plasty sa spracúvajú podľa potreby odberateľa, ostatné zmesné plasty sa drvia a materiálovo zhodnocujú v stavebníctve. Recyklované plasty z hygienických dôvodov už nie je možné používať na výrobky, ktoré prichádzajú priamo do kontaktu s potravinami.
Poobzerajte sa okolo seba, je to jedno, kde sa nachádzate či doma, v kancelárii, alebo na ulici, v obchodnom dome, cestujete autom, vlakom, autobusom. Skúste si predstaviť, že prostredie, v ktorom sa nachádzate, je bez plastov... Ťažká predstava, že?!
Preto je veľmi dôležité zamerať sa na to, ako môže občan prispieť k zníženiu negatívnych vplyvov na životné prostredie. Prvým krokom je obmedzenie výrobkov s plastovými obalmi. Pokiaľ sme sa už rozhodli kupovať výrobky, ktoré takéto obaly obsahujú, tak je na nás, aby sme sa začali svedomito zaoberať ich separáciou (triedením).
Nebezpečenstvo odpadu z plastov je pre životné prostredie dané úrovňou nakladania s ním. Množstvo odpadu z plastov, ktoré je potrebné zneškodniť závisí od toho, koľko odpadu sa materiálovo zhodnotí a koľko z celkového množstva plastového odpadu predstavuje nevyužiteľný odpad. Je na nás, aby sme svojim konaním prispeli k materiálovému zhodnocovaniu plastových odpadov, čím znížime množstvo nevyužitého plastového odpadu a v konečnom dôsledku aj množstvo komunálneho odpadu.
Výrobcovia pre uľahčenie označujú obaly grafickými značkami, ktoré sú doplnené písomnými a číselnými údajmi.

Písmená a čísla upresňujú, o aký druh obalu sa jedná. Pri obaloch, ktoré sú vyrábané z plastov sa používajú písomné skratky doplnené číselným údajom:

Plasty
MateriálČíselné označeniePísomné označenie
Polyetyléntereftalát1PET
Polyetylén vysokej hustoty2HDPE
Polyvinylchlorid 3PVC
Polyetylén nízkej hustoty 4LDPE
Polypropylén5PP
Polystyrén6PS

Ďalej sa stretávame s plastovými obalmi v kombinácii iných materiálov, ktoré je možné od seba oddeliť a nazývajú sa kompozity. Označujú sa písomným znakom C a skratkou materiálu, ktorý na obale prevláda:
Kompozity „C“
MateriálČíselné označenie
Plast / hliník 90
Plast / cínový plech 91
Plast / rôzne kovy92

Okrem týchto informačných symbolov sa na plastových obaloch nachádza aj grafický znázornený panáčik odhadzujúci nepotrebný obal do zbernej nádoby.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Plasty SOŠ 2.9338 312 slov
Plasty 2.9231 2038 slov
Plasty 2.9780 1955 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.