referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Branislava
Sobota, 14. decembra 2019
Recyklácia
Dátum pridania: 09.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Newmi
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 253
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.1
Priemerná známka: 2.92 Rýchle čítanie: 8m 30s
Pomalé čítanie: 12m 45s
 
Recyklácia

- možno v najširšom mysle slova definovať ako opätovné použitie akéhokoľvek materiálu..

6.1 RECYKLÁCIA A SEPAROVANÝ ZBER KOMUNÄLNEHO ODPADU

Na Slovensku sa za rok vyprodukuje viac ako 1,5 mil. ton komunálneho odpadu. Je zdrojom mnohých problémov - znečisťuje životné prostredie, na jeho zneškodňovanie je potrebné vynakladať nemalé finančné prostriedky. Komunálny odpad je však zároveň zdrojom surovín. Množstvo komunálneho odpadu na.1-obyvatera v SR je 463,2 kg ročne.

Podľa kategorizácie odpadov a Katalógu odpadov je komunálny odpad začlenený do nadskupiny "odpad z obcí". Komunálny odpad zahŕňa domový odpad, objemný odpad, uličné smeti a odpad zo zelene. V zmysle zákona č. 238/1991 Zb. o odpadoch je pôvodcom komunálneho odpadu obec. Zákon ukladá pôvodcom odpadov:

• vzniknuté odpady zhromažďovať' utriedené podľa druhov a zabezpečiť' ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom,

• využívať vzniknuté odpady ako zdroj druhotných surovín alebo energie alebo ich ponúknuť inému, pričom sa uprednostňuje materiálové využitie pred energetickým,

• v prípade, že ich využitie nie je možné, je povinný zabezpečiť' ich zneškodnenie.

V podmienkach SR sa s komunálnym odpadom nakladá takto:

- využite ako druhotná surovina 0,4%
- využitý iným spôsobom (kompost) 0,8%
- zneškodnený 98,8%,
z toho :
skládkovaním 91,4%
spaľovaním: 7,4 %

Súčasné trendy nasvedčujú o útlme budovania veľkých triediarenských závodov na zmiešaný odpad, ako efektívnejšia sa ukazuje kombinácia oboch systémov, kedy sa separovaný odpad pri zdroji ďalej dotrieďuje. V princípe sa odpad vo veľkých závodoch triedi:

Mokrým spôsobom, suchým spôsobom, vzájomnou kombináciou oboch technik.

-Mokrý spôsob využíva triedenie v kvapalnom - vodnom prostredí, typické zariadenia sú hydrocyklóny, sedimentačné nádrže a pod. Oddeľujú v kvapalnom prostredí špecificky ťažší materiál gravitačnou sedimentáciou, alebo využívajú odstredivú silu v odstredivkách. Elutriátory - prúdové triediče sa využívajú na oddelenie jemných podielov. Pracujú na analogickom princípe ako vzduchové triediče. Ľahšie a objemové materiály sa strhávajú prúdom kvapaliny.

-Mokré sita môžu byť buď ostrekové - z hrubšieho podielu sa prúdom kvapaliny odstraňuje jemný podiel, alebo ponorné, ktorými sa triedi materiál ponorený v kvapalnej fáze.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Recyklácia GYM 2.9627 1705 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.