referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Leonard
Utorok, 16. augusta 2022
Radón (Ionizačná mikroklíma - radón a jeho rozpadové produkty)
Dátum pridania: 21.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: aradvan
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 938
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.9
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 13m 10s
Pomalé čítanie: 19m 45s
 

Vo vyšších podlažiach sú hodnoty nižšie. Ak je zdrojom radónu stavebný materiál, vyšší obsah radónu nameriame v miestnostiach, ktoré sú ohraničené konštrukciami z daného stavebného materiálu.

3. Zdroje radónu
3.1 Podložie

Nasávanie radónu spolu s pôdnym vzduchom je závislé od:
- tlakového rozdielu medzi základovou pôdou a spodnou časťou budovy - je spôsobený rôznymi mernými hmotnosťami vonkajšieho a vnútorného vzduchu a účinkom vetra. V dolnej časti objektu sa vytvára podtlak, ktorý rastie s počtom podlaží. Tento podtlak je znásobovaný vertikálnymi komunikáciami vedenými po celej výške budovy - schodiskami, šachtami a komínmi a dosahuje maximálne hodnoty v zimnom období. Snahou projektantov by malo byť rozdelenie schodiskového priestoru do niekoľkých častí, a ak to nie je možné, potom aspoň utesniť dvere vedúce do suterénnych priestorov schodiskového traktu.
- tesnosť a neporušenosť základových a suterénnych konštrukcií, t.j. bez trhlín a škár. Pri popraskaných základových doskách, trhlinách v stykoch medzi suterénnymi stenami a základovými doskami, pri netesnostiach okolo podlahových vpustí a revíznych šácht a pod., je možné očakávať zvýšenú koncentráciu radónu v interiéri a to aj v prípadoch, keď ostatné podmienky nebudú celkom splnené.
- priepustnosti pôdy - ktorá je závislá od veľkosti a tvaru zŕn zeminy, jej pórovitosti, hutnosti, ale aj od obsahu vlhkosti a difúznych vlastností.

3.2 Voda

Radón je veľmi dobre rozpustný vo vode, tá sa teda v styku s horninami obsahujúcimi prírodné rádioaktívne prvky obohacuje nielen minerálnymi látkami, ale aj rádionuklidmi. Koncentrácia Rn vo vode je teda závislá od rádioaktivity prostredia, ktorým preteká.
Vírením, rozprašovaním a prevzdušňovaním vody dochádza k uvoľňovaniu radónu do atmosféry. Pri používaní vody na pitné a úžitkové účely v uzavretých priestoroch, napr. pri sprchovaní, varení, umývaní, praní potom dochádza k uvoľňovaniu radónu do interiéru.
Nezanedbateľným zdrojom radónu vo vnútornom prostredí sa môžu stať aj bazény v súkromných domoch. Ak sú plnené vodou s vyššou objemovou aktivitou radónu, jeho uvoľňovanie z vody spôsobí výrazné zvýšenie koncentrácie radónu a jeho dcérskych produktov vo vzduchu. Vo väčšine prípadov sa nádrže bazénov navrhujú pod úroveň terénu, čo znamená, že kontaktná plocha konštrukcie so zeminou je tak dostatočne veľká.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.