referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Aleš
Utorok, 13. apríla 2021
Enviromentálna politika a globálne ekologické problémy
Dátum pridania: 01.12.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lesnavilocka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 14 528
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 68.8
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 114m 40s
Pomalé čítanie: 172m 0s
 
Obsah


1 Úvod 1


2 Globalizácia, trvalo udržateľný rozvoj a globálne environmentálne problémy 2

2.1 Globálne problémy 2


3 Teoretické východiská - environmentalizmus a environmentalistika 3

3.1 Pravidlá štyroch ekoprincípov: 3
3.2 Deklarácia o životnom prostredí 5


4 Trvale udržateľný rozvoj - Stratégia pre 21. storočie. 6

4.1 Zásady zaistenia trvale udržateľného rozvoja 6
4.1.1 Sociálne ukazovatele trvalo udržateľného rozvoja 7
4.1.2 Ekonomické ukazovatele trvalo udržateľného rozvoja 7
4.1.3 Inštitucionálne ukazovatele trvalo udržateľného rozvoja 9


5 Environmentálna politika 10

5.1 ESAP - Vlastné hodnotenie ochrany životného prostredia 10
5.2 Enviromentálne manažérske systémy (EMS) 10
5.2.1 Činnosti zahrnuté do EMS 11


6 Záver 12


Použitá literatúra: 13


1 Úvod


Vstup do nového tisícročia bol sprevádzaný výraznými spoločenskými, ekonomickými, politickými, technickými a prírodnými javmi, ktoré súvisia s procesom vedecko-technického rozvoja. Z hľadiska charakteru pôsobenia človeka na prírodu a jeho činnosti, uspokojovania potrieb individuálnych či spoločenských ako aj spätného dopadu na životné prostredie sa jedná o etapu, ktorá je charakterizovaná intenzívnym rozvojom disciplín prírodných, technických a spoločenských vied, vznikom nových odborov interdisciplinárneho charakteru, pričom sa zvyšuje úloha spoločenských vied pri riešení všetkých problémov reprodukčného procesu a dôsledkov rozvoja ekonomiky, vrátane problémov životného prostredia.

Operatívne a rýchle zavádzanie nových poznatkov má za dôsledok zdokonalenie a zefektívnenie výrobných a technologických postupov, vývoj nových strojov a zariadení. Automatizácia, robotizácia, chemizácia, biologizácia výroby znamenala nielen prudký rast produktivity práce, ale aj zvýšenú náročnosť na prírodné zdroje akéhokoľvek charakteru.

S rastom produktivity práce začalo prudko stúpať množstvo a sortiment výrobkov.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: 1. Kolektív autorov: Environmentálne orientovaný systém riadenia podniku. ASPEK, Bratislava, 1997., 2. Kollár, V.: Environmentálne aspekty manažérstva. Ekonóm, Bratislava, 1998., 3. Zelený, J.: Environmentálna politika a manažment. FEVT TU Zvolen, 1999., 4. Agenda 21 a ukazovatele trvalo udržateľného rozvoja. MZP SR, Bratislava, 1996., 5. Manažérstvo životného prostredia (EMAS, EMS), zborník SAŽP, Banská Bystrica, jún 1997, strana 10 - 17.
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.