referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Drahomíra
Streda, 19. januára 2022
Kontaminanty podzemných vôd a pôd
Dátum pridania: 09.12.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mojtinko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 663
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 11
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 18m 20s
Pomalé čítanie: 27m 30s
 
Kontaminanty môžeme posudzovať a triediť podľa rôznych kritérií. Týmito kritériami môžu byť buď jednotlivé fyzikálne, či chemické vlastnosti, spôsob použitia, chovania sa v životnom prostredí alebo spôsob sanácie zasiahnutých lokalít.
Všeobecne kontaminanty delíme do dvoch základných skupín:
- organické
- anorganické
Organické kontaminanty sú v princípe rozložiteľné až na ekologicky neutrálne (H2O, CO2), alebo relatívne neškodné zlúčeniny (sírany,dusičnany,chloridy).
Väčšina anorganických kontaminantov podlieha biologickému, či chemickému rozkladu v prakticky nevýznamnej miere. Tieto látky je teda potrebné buď z veľkých objemov kontaminovaných materiálov extrahovať a po zakoncentrovaní do objemov o niekoľko radov nižších využiť alebo bezpečne ich uložiť, alebo ich chemicky či inak imobilizovať
Z hľadiska vykonávaných sanácií sa kontaminanty delia:
1, prchavé organické látky (Volatile Organic Compounds- VOC)
( acetón, akrolein, sírouhlík, etylester,styrén ,vinylacetát(nehalogénové) a chloroform, tetrachlormetán, vinylchlorid (halogénové) atď)
2, semiprchavé organické látky(Semivolatile Organic Compounds- SVOCs) (dichlórfenol, dichlórbenzén, chlóranilín,....(halogénové), dimetylftalát, dibenzofurán, benzidín ....(nehalogénové), Dieldrin, Aldrin, Chlordan, heptachlór,..(pesticídy),pyrén, naftalén, antracén,...(polyaromatické látky).Zvláštnou skupinou prísne sledovaných chlorovaných kontaminantov sú polychlorované bifenyly(PCBs),podobne sledovaný je aj pentachlórfenol(PCP), ktorý bol používaný na ochranu dreva. Je veľmi odolný voči pôsobeniu tepla, chemických činidiel a mikroorganizmom.)
3, ropné látky(Fuels)
(zložité zmesi pohonných látok)
4, anorganické látky vrátane rádioaktívnych prvkov(Inorganics)
(ťažké kovy(Pb, Hg, Cd, Cr, Cu),kyanidy, fluoridy, rádioaktívne kontaminanty)
5, výbušniny(Explosives)
(TNT-pikráty, RDXTNB, Tetryl DNB, 2,4-DNT nitroglycerín, nitroaromáty…)
Relatívne i absolútne, čo sa týka kontaminácie, je najviac postihnutá pôda, lebo ďalšie - ovzdušie a čiastočne aj voda, sa očisťujú na jej konto, a to bez ohľadu na to, či sa jedná o pôdu poľnohospodársku alebo lesnú.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: internet
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.