referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Aurel
Nedeľa, 25. októbra 2020
Environmentálna politika a medzinárodná spolupráca - EÚ
Dátum pridania: 11.12.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: yyy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 003
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.3
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 7m 10s
Pomalé čítanie: 10m 45s
 

Subsidiarita znamená, že kompetencie by mali byť umiestnené na čo najnižšej úrovni rozhodovania a centralizácia prichádza do úvahy len v prípadoch, keď miestne orgány nie sú schopné daný problém účinne riešiť.
Integrácia je interpretovaný ustanovením podľa ktorého ,, požiadavky ochrany životného prostredia musia byť integrované do formulovania a realizácie iných politík Spoločenstva.,, Tento princíp je významný z hľadiska zásad trvalo udržateľného rozvoja, ktorý je založený na rovnovážnom sociálnom a ekonomickom rozvoji, s rešpektovaním ochrany životného prostredia.
Environmentálna politika ES bola formulovaná v piatich environmentálnych akčných programoch, ktoré interpretovali základnú filozofiu prístupu Spoločenstva k riešeniu environmentálnych problémov v danom období a zároveň boli podkladom pre tvorbu príslušnej legislatívy.
Prehľad environmentálnych akčných programov:
Prvý akčný program- znamenal začiatok samostatnej environmentálnej politiky Spoločenstva. Stanovil prvé zásady a priority, posilnil vedecké bázy pre hodnotenie vplyvov na životné prostredie.
Druhý akčný program – potvrdil princípy a ciele predchádzajúceho akčného programu, avšak jeho ekonomický kontext,s ohľadom na ropnú krízu bol rozdielny a odporúča zvoliť prístupy zamerané na prevenciu a racionálnejšie využívanie prírodných zdrojov.
Tretí akčný program – jeh cieľom bola stabilizácia environmentálnej politiky Spoločenstva v súlade s vývojom v jednotlivých členských štátoch.
Štvrtý akčný program- jeho úlohy boli zamerané na účinnú implemtáciu práva, na reguláciu vplyvov a zdrojov znečisťovania životného prostredia, vytváranie pracovných príležitostí.
Piaty akčný program- novým prvkom v programe je doraz na zmenu modelov spotreby a správania spoločnosti tak, aby sa dosiahla ,, úplná integrácia environmentálnej politiky spoločnosti, prostredníctvom rozšírenia nástrojov na riadenie a zmenu správania a využitia trhových síl,,.

Pokiaľ predchádzajúce programy využívali len legislatívne nástroje na dosiahnutie cieľov, Piaty akčný program venuje pozornosť na rozšírenie nástrojov zameraných na skvalitnenie životného prostredia.
V súčasnosti je vypracovaný Šiesty akčný program s názvom ,, Naša budúcnosť naša voľba,,.

Globálne problémy , dotýkajúce sa životného prostredia a rozvoja, vnášajú vytvárajú negatívne situácie v rámci Spoločenstva. Problémy vedú k uvedomeniu si toho , že životné prostredie, rozvoj a mier sú vzájomne závislé. V súvislosti so Spoločenstvom to znamená, že degradácia životného prostredia a nedostatočného ekonomického rastu povedú k nepriaznivej situácii v spoločnosti i k politickej nestabilite. V záujme Spoločenstva je prvoradé prerámcovanie otázok problematiky životného prostredia v súvislosti s konceptom TUR. Na potvrdenie tejto definície sa situácia politicky zameriava na prevenciu čo sa odráža aj v myslení aj v nových termínoch: ako proaktívna politika, politika no-regrets a princíp prevencie t.j. ďalším environmentálnym problémom môžeme predchádzať tak, že zohľadníme vplyvy všetkých výrobkov a procesov od začiatku. Teoreticky je to sľubná príležitosť pre zmenu, no v praxi je to omnoho zložitejšie. Pre tvorbu politiky, treba nájsť rovnováhu v ekologickom a ekonomickom prístupe. Z vedeckého pohľadu je to tiež považované za mierny problém. V rámci uprednostňovania ekologie sa ľudská aktivita musí vtesnať do hraníc , ktoré neprekročia a nesposobia negatívne environmentálne hodnoty a funkcie.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.