referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Igor
Sobota, 10. apríla 2021
Poľnohospodárstvo mierneho podnebného pásma
Dátum pridania: 11.12.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: yyy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 725
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 15.8
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 26m 20s
Pomalé čítanie: 39m 30s
 

Pri nulovej pastve sa tráva denne kosí a dováža sa z poľa dobytku, ktorý je ustajnený v maštaliach alebo v ohradách. Tento systém minimalizuje straty krmiva, spôsobéné zošliapávaním alebo pošpinením pri metódach pasenia na pasienku, zatiaľ čo dobytok vynakladá málo energie na získanie potravy. Na druhej strane pri tom vznikajú značné straty živín a nefunguje recyklovanie živín cez výkaly zvierat. Všetky intenzívne pasienkové poľnohospodárske systémy sú do určitej miery podporované štátnou politikou. Tieto systémy zamestnávajú relatívne veľký počet farmárov a najatých robotníkov, ale v ich produkcii vznikajú prebytky tak na domácich ako aj na svetových trhoch.

Poľnohospodárse systémy intenzívneho chovu zvierat

Tento poľnohospodársky systém má niekoľko charakteristických čŕt. Po prvé, zvieratá sú ustajnené v budovách s dôkladne regulovanou teplotou a osvetlením. Zisk z veľkovýroby sa dosahuje prostredníctvom veľkého počtu zvierat, spravovaných každou výrobnou jednotkou.
Po druhé, chov zvierat je intenzívny predovšetkým metódou premeny obilnín na potravinové produkty – na šunku, bravčovinu, vajcia a hydinové mäso. Efektívnosť tejto premeny určuje rentabilitu podniku. Pôda je preto v určitom zmysle vedľajšia, keďže obilniny sa spravidla nakupujú ako produkty iného poľnohospodárskeho systému.
Po tretie, pre intenzívny chov dobytka nie je charakteristický veľký počet malých nezávislých rodinných fariem, ale tento je skôr koncentrovaný do malého počtu veľmi veľkých agropodnikov.
Po štvrté, v porovnaní s inými poľnohospodárskymi systémami je pre intenzívny chov dobytka charakteristická neprítomnosť štátnej regulácie.
Podobne ako u intenzívneho pasienkového poľnohospodárstva, hlavným problémom systémov intenzívneho chovu zvierat je likvidácia zvieracieho odpadu. Keď sú jednotky intenzívnej produkcie rozptýlené medzi inými poľnohospodárskymi systémami, odpad (hnojovica a maštaľný hnoj) môže byť užitočným zdrojom dusíka, fosforu a draslíka, keď sa rozvezie na susedné poľnohospodárske pozemky. Ale keď je veľký počet takýchjto jednotiek koncentrovaný v relatívne malej oblasti, predstavuje uskladňovanie odpadu ohrozenie životného prostredia znečistením spodných a povrchových vôd a toxikovaním pôdy.


II. Strety zájmov na vidieku – prípadová štúdia

V tejto kapitolo sa skúmajú hlavné konkurenčné strety záujmov na vidieku vo Veľkej Británii a ich vplyv na životné prostredie.
Bola zavedená séria finančných stimulov zostavená tak, aby zebezpečila postupné zvyšovanie „účinnosti“ fariem zlepšením ich infraštruktúry.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.