referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alfonz
Piatok, 28. januára 2022
Vplyv spoločenskoekonomickej transformácie na českú a slovenskú krajinu
Dátum pridania: 11.12.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: yyy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 009
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.2
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 7m 0s
Pomalé čítanie: 10m 30s
 

Mnoho malých vodných plôch a podmáčaných lúk sa nenávratne stratilo. Veľmi negatívny vplyv na pôdu mali bezstelivové prevádzky u hovädzieho dobytka a u ošípaných. Aplikáciou hnojovice s nízkym obsahom sušiny nenastávalo obohacovanie pôdneho profilu organickými látkami ,ale dochádzalo k Zhoršovaniu fyzikálnych vlastností pôdy , poškodzovaniu pôdneho koloidného aparátu a pod.


4. Príčiny


- úplná likvidácia súkromného vlastníctva pôdy, čo zapríčinilo zmenu vzťahu poľnohospodára
k pôde,
- zaradenie československého poľnohospodárstva do rámca RVHP, čo viedlo k nevhodnému
preberaniu sovietskych technológií,
- politicky podmienená snaha o zaistenie sebestačnosti v produkcii potravín, čo viedlo
k prevahe obilnín v štruktúre poľnohospodárskej výroby a k ich pestovaniu aj v horských
podmienkach,
- uprednostňovanie krátkodobého plánovania pred dlhodobými úvahami.


5. Vplyvy privatizácie a reštitúcií v poľnohospodárstve


- Problémom súkromne hospodáriacich roľníkov zostáva v priemere veľmi malá výmera ich
pôdy. Majitelia pôdy si zakladajú malé hospodárstva vo forme rodinných fariem. - Z dôvodu klesajúcich výkupných cien poľnohospodárskych produktov , vedúcich k nižšiemu
objemu výroby, došlo k prudkému poklesu ľudí , pracujúcich v poľnohospodárstve. - Dochádza k poklesu počtu hospodárskych zvierat. Zníženie koncentrácie hospodárskych
zvierat je pozitívnym krokom. Je možné pestovať menej kukurice na siláž, čo znižuje
nebezpečenstvo pôdnej erózie , a pokleslo množstvo hnojovice vyvážanej na pole. - Zvyšujúce sa ceny poľnohospodárskych chemikálií, ktoré sa odrazili v značnom znížení ich
dávok, a nedostatok financií na „meliorácie“ sa prekvapivo rýchle prejavili v návrate
niektorých živočíšnych druhov na miesta, kde sa už niekoľko desaťročí nevyskytovali. (motýle, jarabice, rôzne ďalšie druhy vtákov (strnádka lúčna, dudok, ďateľ,...).
- v rámci zmien v poľnohospodárstve po roku 1989 by malo dôjsť k zalesňovaniu
a zatrávňovaniu menej produkčných poľnohospodárskych pôd, v rámci programu
ekologickej stability krajiny. 6. Programy trvalo udržateľného rozvoja vidieka


V intenzívne poľnohospodársky využívanej krajine sú potrebné ekologicko optimalizačné opatrenia spojene so zaberaním pozemkov na vytváranie biokoridorov, lokálnych biocentier, protieróznych opatrení a pod.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.