referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ela
Utorok, 24. mája 2022
Vplyv spoločenskoekonomickej transformácie na českú a slovenskú krajinu
Dátum pridania: 11.12.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: yyy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 009
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.2
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 7m 0s
Pomalé čítanie: 10m 30s
 
Spoločensko – ekonomická transformácia v Česku a na Slovensku sa začala po roku 1989.P o ľ n o h o s p o d á r s t v o
1. Historický prehľad vývoja vlastníctva poľnohospodárskej pôdy


- 1848 zrušenie poddanstva a roboty, veľké drobenie pozemkov,
- 1918 až 1938 zákon o pozemkovej reforme
- 1945 - 1948, konfiškovanie pôdy Nemcom a Maďarom, odobratie pôdy nad 250 ha, resp.
nad 150 ha ornej pôdy, po februári 1948 výkupu podlieha aj lesná pôda nad 50 ha, likvidácia veľkostatkov a veľkých hospodárstiev.
- v 50. rokoch novozakladané JRD,
- v 60. rokoch, druhá etapa násilnej kolektivizácie, zlučovanie malých JRD do väčších celkov,
negatívne vplyvy: likvidácia rozptýlenej zelene a terénnych nerovností,
- v 70. rokoch ďalšia etapa zlučovania družstiev a zvyšovania priemernej výmery
poľnohospodárskej pôdy na 1 poľnohospodársky podnik,
negatívne vplyvy: pokles citlivosti voči prírodným a environmentálnym podmienkam
oblastí, náročné riadenie, málo informácií pri rozhodovaní na najvyšších miestach, zánik
pestovania niektorých tradičných plodín v tradičných oblastiach.
2. Snaha o objemový rast poľnohospodárskej produkcie

- finančné prémie za nepriaznivé podmienky, preto poľnohospodárske plodiny sa pestovali aj na úplne nevhodných miestach ( vznik erózie na svahoch a pod.)3. Vplyvy poľnohospodárskej výroby na životné prostredie v minulosti


- vodná erózia spolu s veternou eróziou patrila k najťaživejším prejavom degradácie pôdy.
Dôvodom boli rozsiahle polia, nevhodné plodiny a ťažká mechanizácia.
- chemická degradácia pôdy bola spôsobovaná nadmerným používaním priemyselných hnojív a pesticídov, pričom pôsobila spolu s priemyselnými a dopravnými exhalátmi.
Ďalšie negatívne dopady: väčšie i malé plochy rozptýlenej zelene i ostatné refúgiá flóry a fauny z mnohých častí krajiny nenávratne zmizli. V dôsledku zmien technológií a v dôsledku používania neadekvátnej mechanizácie sa vytratili medze a orientačné body v krajine spolu s miestnymi názvami.
Skrátili sa, resp. úplne zmizli poľné cesty.
V dôsledku toho výrazne poklesla priestupnosť krajiny ako pre biotu tak aj pre človeka.
Zmena hydrologických a pedologických pomerov poľnohospodárskej pôdy bola spôsobená rozsiahlymi drenážami.
Zníženie alebo strata retenčnej kapacity krajiny a samočistiacej schopnosti potokov a riek v dôsledku toho, že väčšina vodných tokov bola vyrovnaná a zregulovaná, niektoré boli dokonca spotrubnené.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.