referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Frederik, Frederika
Štvrtok, 25. februára 2021
Poškodenie životného prostredia v EÚ vplyvom poľnohospodárstva, CAP a priemyselných metód v poľnohospodártve
Dátum pridania: 30.12.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: yyy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 282
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.6
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 9m 20s
Pomalé čítanie: 14m 0s
 
a) Pokúste sa kategorizovať poškodenie vidieckeho prostredia v Európskej únii spôsobené používaním priemyselných metód v poľnohospodárstve. Zavedenie mechanizácie viedlo k poškodeniu štruktúry pôdy a jej zhutneniu. Zefektívňovanie nasadenia mechanizácie bolo príčinou zceľovania polí, odstraňovania medzí, živých plotov medzi nimi, čo má za následok zničenie biokoridorov, zvýšenie erózie pôdy, obmedzenie voľného prístupu do krajiny a zmenu jej vzhľadu, zníženie rozmanitosti živočíšnych a rastlinných druhov v krajine, čím klesá jej prirodzená stabilita. Tiež je na mieste spomenúť hlučnosť strojov, úbytok poľnej zveri, znečistenie prostredia splodinami a únikom pohonných a mazacích látok. Poškodenia vidieckeho prostredia spôsobili i melioračné zásahy a rekultivácie krajiny za účelom získania ornej pôdy alebo pastvín, napr. odvodnením a zasýpaním mokradí, rekultiváciou slatín a vresovísk, či nevhodným zavlažovaním a následným zasolením pôdy. Chemické znečistenie pri intenzifikácii poľnohospodárstva sa odzrkadľuje na všetkých zložkách prírodného prostredia. Spôsobuje ho hlavne intenzívne hnojenie priemyselnými hnojivami, alebo močovinou pri intenzívnom chove zvierat a používanie pesticídov. To sa odráža v znečistení pôdy rezidúami, únikom chemických látok do spodných i povrchových vôd, znečistením pitnej vody, eutrofizáciou vodných nádrží, únikom látok do ovzdušia pri ich aplikácii alebo šírením sa zápachu. Nepriamo je vidiecke prostredie tiež atakované aj výrobou chemických látok používaných v priemyselnom poľnohospodárstve, alebo pri výrobe poľnohospodárskych mechanizmov a podobne. Nielen zmena veľkosti lánov polí, úbytok krovitej a stromovej vegetácie a zmena typických rastlinných a živočíšnych druhov, ale aj výstavba nevyhnutných nových moderných poľnohospodárskych areálov, stavieb ako sú maštale, silá, sklady, garáže, nádrže na močovinu a pod., výrazne zmenila vzhľad vidieka, príťažlivosť a kvalitu vidieckeho prostredia. Uvedené faktory pôsobia na vidiecke prostredie vo vzájomnej prepojenosti. Ďalším všeobecným dôsledkom industrializácie poľnohospodárstva je splývanie poľnohospodárskych systémov v väčšími priemyselnými systémami, čo sa týka vstupov týchto systémov, ako aj spracovania produkovaných potravín.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: CUB, UZC 203 Životné prostredie, Kniha 2, Životné prostredie, populácia a rozvoj, CUB dodatok, 2. kapitola, Svetový obchod a jeho vplyv na životné prostredie, CUB Životné prostredie, Príručka k projektu
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.