referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Roman, Romana
Nedeľa, 23. februára 2020
Environmentálne problémy vyplývajúce z mestskej dopravy
Dátum pridania: 30.12.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: yyy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 974
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.2
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 13m 40s
Pomalé čítanie: 20m 30s
 

Prevádzka samotných prostriedkov na elektrický pohon je z pohľadu priamej produkcie emisií oveľa ekologickejšia ako prostriedkov poháňaných palivami vyrobenými z ropy. Ide tu predovšetkým o pôvod vyrobenej el. energie, či bola vyrobená v elektrárňiach poháňaných fosílnymi palivami alebo obnoviteľnými zdrojmi energie. Doprava sa stala najväčším znečisťovateľom životného prostredia v mestách. Najdôležitejšími škodlivinami, ktoré sú produkované pri premávke motorových vozidiel sú tuhé častice, oxid uhoľnatý CO, uhľovodíky HC, tekavé organické látky (VOCs), oxidy dusíka (NOx), oxid siričitý (SO2), ťažké kovy (napr. olovo), a z hľadiska globálnych klimatických zmien aj oxid uhličitý (CO2). Podiel dopravy na emisiách oxidov dusíka v Európe v súčasnosti tvorí až 30- 60%, pri organických látkach (napr. benzén) je to asi 45%, tuhých časticiach 10-25% a oxide siričitom 2-6 %. Obsah škodlivín vo vzduchu však býva v niektorých častiach miest oveľa vyšší ako je priemer. Takými miestami sú napr. veľké križovatky, cesty s hustou premávkou, podzemné parkoviská, tunely, kde môže byť koncentrácia až 30 krát vyššia ako je priemer. Jedným z významných činiteľov spojených s lepšou životnou úrovňou v mestách je neustály nárast vlastníctva osobných automobilov. Taktiež nad povrchom zeme vzniká ozón pôsobením slnečného žiarenia na zmes oxidov dusíka a nespálených alebo len čiastočne spálených uhľovodíkov, ktoré sa nachádzajú vo výfukových plynoch, vzniká tak tzv. fotochemický smog. Používaním motorov na chudobnú palivovú zmes a katalizátorov sa eliminuje emisia NOx, no hlavný dôsledok spaľovania fosílnych palív, produkcia CO2 naďalej pretrváva. K nepriaznivým vplyvom používania fosílnych palív je potrebné prirátať aj negatívne vplyvy pri ich ťažbe, spracovaní a preprave, výrobe a distribúcii, skladovaní než príde ku konečnej spotrebe, ako aj prevádzke zariadení, ich údržbe, vyradení z prevádzky a likvidácii odpadov. Napr. najcharakteristickejším vplyvom ropného priemyslu na životné prostredie je únik ropy, ku ktorému dochádza ťažbou počínajúc vo všetkých fázach výroby a prepravy ropy a jej produktov. Pri hodnotení negatívnych vplyvov mestskej dopravy nemožno opomenúť nehodovosť a počet smrteľných úrazov, ktorá je najvýraznejšia v cestnej doprave v neprospech automobilovej dopravy. Existuje niekoľko odborných štúdií, ktoré poukazujú na súvislosť medzi narastajúcou premávkou na cestách a zdravotným stavom obyvateľstva. Ukazuje sa, že znečistenie sa podpisuje na vzniku problémov s dýchaním, ale aj na srdcových chorobách alebo predčasných pôrodoch. Doprava je tiež najdôležitejšou príčinou porúch vyvolaných hlukom.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: CUB UZC 206 Životné prostredie Kniha 3 Energia, zdroje a životné prostredie, kap. 1,4,5,6. Dodatok č. 3, http://www.telecom.gov.sk/, http://www.mdcr.cz/, www.centrum.sk
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.