referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Matej
Pondelok, 24. februára 2020
Environmentálne problémy vyplývajúce z mestskej dopravy
Dátum pridania: 30.12.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: yyy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 974
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.2
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 13m 40s
Pomalé čítanie: 20m 30s
 

Hluk, ktorých pôvodcom sú vozidlá, spôsobuje poruchy spánku, zvýšený krvný tlak a vyšší výskyt stresov. Emisie oxidov dusíka ničia ozónovú vrstvu a predstavujú tiež tzv. skleníkový plyn spôsobujúci klimatické zmeny. Cestná doprava sa podieľa celosvetovo až 51% na emisiách oxidov dusíka. V krajinách európskej únie je tento podiel takmer dve tretiny, zvyšok pochádza z výroby elektriny a tepla. Viac ako 78 % všetkých emisií oxidu uhoľnatého dnes pochádza z dopravy, ktorý vzniká pri prevádzke motorových vozidiel v dôsledku nedokonalého spaľovania. Pri dokonalom spaľovaní dochádza v motore k tvorbe CO2, ktorý je najvýznamnejší skleníkový plyn spôsobujúci klimatické zmeny. Doprava sa na emisiách CO2 vo svete podieľa takmer 25%, v niektorých krajinách i viac. Približne jedna tretina emisií uhľovodíkov a organických látok vo svete má pôvod v doprave. Mnohé z týchto látok majú na človeka tiež rakovinotvorný účinok. Pri spaľovaní paliva v motore sú do ovzdušia uvoľňované aj ťažké kovy obsiahnuté v benzíne resp. nafte ako napr. arzén, kadmium, ortuť, olovo a zinok. Veľmi významným negatívom dopravy je produkcia tuhých častíc, ktoré predstavujú zmes látok pozostávajúcu z uhlíka, prachu a aerosólov a vznikajú hlavne pri spaľovaní nafty. Práve v dôsledku emisií tuhých častíc a ich veľmi negatívnemu pôsobeniu na zdravie ľudí sa prehodnotil pohľad i na toto palivo. Síra obsiahnutá v palive sa dostáva do atmosféry vo forme oxidu síričitého, ktorý v dôsledku reakcie s atmosferickou vlhkosťou vedie ku vzniku kyslých dažďov, tie majú vplyv aj na neživé predmety a spôsobujú koróziu kovových predmetov, eróziu budov a kultúrnych pamiatok. b) Aké technické a sociálne možnosti prichádzajú do úvahy pri snahe zabezpečiť potreby dopravy v mestách s výraznejšou orientáciou na trvalú udržateľnosť v budúcnosti?


Trvalo udržateľné mestské prostredia sú tie, ktoré sa vyvíjajú a rastú v harmónii s meniacim sa produkčným potenciálom miestnych, národných a globálnych ekosystémov. Trvalo udržateľný rozvoj možno definovať ako rozvoj, ktorý uspokojuje potreby súčasnosti bez obmedzovania možností budúcich generácií uspokojovať svoje vlastné potreby. Pri plánovaní dopravy mesta je sa preto potrebné vyhnúť koncepciám, ktoré nevedia zabezpečiť dostatok energie v budúcnosti. Jedným z dôležitých princípov trvalo udržateľného rozvoja sa javí otázka sociálnej spravodlivosti a sociálnej udržateľnosti.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: CUB UZC 206 Životné prostredie Kniha 3 Energia, zdroje a životné prostredie, kap. 1,4,5,6. Dodatok č. 3, http://www.telecom.gov.sk/, http://www.mdcr.cz/, www.centrum.sk
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.