referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Roman, Romana
Nedeľa, 23. februára 2020
Environmentálne problémy vyplývajúce z mestskej dopravy
Dátum pridania: 30.12.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: yyy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 974
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.2
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 13m 40s
Pomalé čítanie: 20m 30s
 

1
Zásoby fosílnych palív v celosvetovom priemere (k roku 1989)
Druh paliva Postačí na roky Zásoby/množstvo Zásoby/energia
Ropa 44 1000 mld barelov 5 x 1021 J
zemný plyn 56 110 triliónov m3 4 x 1021 J
Uhlie 200-400 1080 mld ton 2,6 x 1022 J
urán 1 x 1021 J (spaľovací reaktor
1 x 1023 J (množivý reaktor)
deutérium 1 x 1030 J
Slnečná energia, trvalé zdroje
Slnečná energia 2,4 x 1024 J/rok
biomasa 1 x 1022 J/rok

Využívanie obmedzených zásob ropy podobne ako iných fosílnych palív (uhlie, zemný plyn, urán) má však aj iný - morálny rozmer. Uvedomenie si skutočnosti, že zdroje sú ohraničené, znamená, že úplné vyčerpanie týchto palív nie je ľudské vo vzťahu k budúcim generáciám. Generácie našich detí nielenže nebudú môcť využívať tieto zdroje, ale budú zaťažené aj problémami, ktoré dnes spaľovanie fosílnych palív zo sebou prináša. V posledných desaťročiach v rozvinutých krajinách je možné pozorovať veľký vzostup uprednostňovania automobilovej dopravy na úkor prepravy autobusmi. Na tomto trende sa podpísal ekonomický rast a vzostup životnej úrovne odrážajúci sa vo vlastníctve osobného automobilu. Tento trend nebude jednoduché zvrátiť.
Automobilovú dopravu možno obmedziť propagáciou využívania verejnej dopravy, cyklistiky a obsadzovania vozidiel viacerými osobami. Takisto je potrebne premyslene budovať výstavbu kapacitných ciest, obchvatov a diaľnic, ktorá budú odvádzať dopravnú záťaž z mestských centier. Ďalším predpokladom je budovanie integrovaných dopravných systémov v mestách prepojených na ich okolie, s vylúčením neefektívnych duplicít a centrálnych informačných systémov, umožňujúcich účelné a efektívne využitie celého komplexu verejnej dopravy, jeho vzájomnú nadväznosť a prepojenie. Jedným zo spôsobov ako v budúcnosti zabezpečiť potreby dopravy v mestách je aj zvýšenie energetickej účinnosti používaných palív pri používaní doterajších druhov dopravy. Nejde pritom len o zabezpečenie energie na pohon dopravných systémov, ale i o ekologickejšie spaľovanie palív. Uvedeným spôsobom je možné získať čas na rozvoj technológií využívajúcich predovšetkým obnoviteľné zdroje energie. Energetickú účinnosť treba aplikovať v širokom meradle, nie len v doprave, nakoľko na dopravu sa spotrebuje asi len 1/3 celkovej dodanej energie. Napr. ušetrenú elektrickú energiu v priemysle a domácnostiach je potom možné použiť na pohon verejných dopravných prostriedkov. Pri zabezpečení ekologickej mestskej dopravy v budúcnosti sa nebude možné vyhnúť ani obmedzeniam osobných práv, napr. vylúčenie individuálnej automobilovej dopravy, zvýhodnenie plného obsadenia dopravných prostriedkov, presadenie rýchlostných limitov a iných obmedzení, napr. daňového zvýhodnenia resp. znevýhodnenia. V rámci plánovania urbanistického rozvoja je potrebné zabezpečiť prístup ľudí k práci, službám a zábave.
 
späť späť   2  |  3  |  4  |   5  |  6    ďalej ďalej
 
Zdroje: CUB UZC 206 Životné prostredie Kniha 3 Energia, zdroje a životné prostredie, kap. 1,4,5,6. Dodatok č. 3, http://www.telecom.gov.sk/, http://www.mdcr.cz/, www.centrum.sk
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.