referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Kazimír
Štvrtok, 4. marca 2021
Environmentálne problémy vyplývajúce z mestskej dopravy
Dátum pridania: 30.12.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: yyy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 974
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.2
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 13m 40s
Pomalé čítanie: 20m 30s
 
a) Aké environmentálne problémy vyplývajú z rozličných druhov mestskej dopravy využívanej vo svete?


Hlavne mestá v bohatších priemyselných krajinách sa vyznačujú výrazným stupňom industrializácie, sú centrami obchodu a výmeny informácií, štátnej správy a moci, turistiky, čo sa odráža v ich dopravnej situácii. V týchto mestách je doprava zabezpečená rôzne podľa ekonomických a spoločenských pomerov krajiny, histórie vzniku mesta, zemepisnej a geografickej polohy. Mestská doprava je zabezpečovaná prostredníctvom automobilovej dopravy v kombinácii s verejnou dopravou. Prostriedkami verejnej dopravy sú kombinácie autobusovej a trolejbusovej dopravy, elektrických koľajových vozidiel, podzemnej a nadzemnej rýchlodráhy. Charakteristickým druhom dopravy v mestách krajín tretieho sveta sú rôzne neefektívne mikrobusy prevádzkované viacerými súkromnými spoločnosťami alebo jednotlivcami. Tieto dopravné prostriedky sú najčastejšie v zlom technickom stave, doprava často nie je nijako usmerňovaná a riadená. Takáto doprava zahŕňa celý rad dopravných prostriedkov ako sú taxíky, mikrobusy, autobusy, často zvieratá, s veľmi nepriaznivým vplyvom na životné prostredie a nízkou účinnosťou (dopravné zápchy a nepravidelnosť verejnej dopravy). Na životné prostredie z pohľadu dopravy v hlavnej miere negatívne vplýva závislosť na rope a negatívne vplyvy spojené s jej ťažbou až spotrebou produktov z nej, ako aj budovaní infraštruktúry pre cestnú dopravu a emisií zo spaľovania tohoto fosílneho paliva. Iná doprava, ktorá nie je priamo závislá na spotrebe ropy, t.j. zvyšné 1% sa opiera predovšetkým o spotrebu elektrickej energie vo vozidlách na el. pohon a vlakoch, vyrobenej z jadrových, uhoľných resp. vodných elektrární.
Environmentálne vplyvy je možné posudzovať z viacerých hľadísk, ktoré sa vzájomne prelínajú.
Pri hodnotení environmentálnych vplyvov mestskej dopravy je dôležitá koncepcia ekologického odtlačku, t.j. plochy Zeme, potrebnej na udržanie osídlenia z hľadiska zabezpečenia energetických, potravinových a iných potrieb. Teda aký ekologický priestor zaberá oblasť aj za hranicami sídla, tiež je potrebné stanoviť mieru únosnej kapacity. V tomto pohľade ide únosná kapacita mestských oblastí na úkor únosnej kapacity iných oblastí zeme. Pri výrobe elektrickej energie, slúžiacej na pohon predovšetkým verejných dopravných prostriedkov, je potrebné vidieť i negatívne vplyvy pri získavaní primárnej energie.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: CUB UZC 206 Životné prostredie Kniha 3 Energia, zdroje a životné prostredie, kap. 1,4,5,6. Dodatok č. 3, http://www.telecom.gov.sk/, http://www.mdcr.cz/, www.centrum.sk
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.