referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Jela
Pondelok, 19. apríla 2021
Na príkladoch vysvetlite, prečo je zložité vyvinúť účinné medzinárodné environmentálne režimy, ktoré by sa zaoberali globálnymi environmentálnymi problémami
Dátum pridania: 30.12.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: yyy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 283
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9.9
Priemerná známka: 3.01 Rýchle čítanie: 16m 30s
Pomalé čítanie: 24m 45s
 

Vytvorenie agendy
Fáza vytvorenia agendy zahŕňa procesy od identifikovania a definovania problému, jeho odborného a vedeckého spracovania, mechanizmov uvedenia na politickú a verejnú scénu, až na uvedenie na medzinárodnú politickú agendu do takého štádia, aby sa o probléme začali viesť rokovania a rozhodovacie procesy. Na tejto dlhej ceste sa stretávajú aktivisti a spracovatelia s množstvom nástrah a problémov, ktoré môžu spôsobiť zmarenie celého ich úsilia. Na potrebu vypracovania účinného medzinárodného režimu v mnohých prí-padoch upozornia až rozsiahle havárie, katastrofy a nešťastia, priame ohrozenie zdravia alebo životov obyvateľstva, katastrofické sucho alebo búrky a povodne a ich ničivý ďalekosiahly dopad v globálnom meradle. Alebo až hrozba presunutia alebo narastania nebezpečnosti problému zvýši záujem a vyvolá pozornosť na vy-vodenie primeraných opatrení. Nemalú rolu hrá v týchto prípadoch popularita podstaty environmentálneho problému. Oveľa väčšiu pozornosť si získa problema-tika ochrany tropických pralesov a ochrany morských cicavcov, ako ochrana vy-mierajúcich druhov plazov alebo hmyzu. Základným faktorom sa však stále javí zásah do ekonomickej oblasti, obmedzenie alebo útlm výroby, náklady a ekonomické straty s tým súvisiace. Rámcový dohovor OSN o klimatických zmenách (United Nations Fra-mework Convention on Climat Change)

Na závažnosť problému možných globálnych klimatických zmien bolo na medziná-rodnej scéne prvýkrát poukázané na Prvej svetovej klimatickej konferencii, organizovanej Svetovou meteorologickou organizáciou (WMO) v roku 1979 v Ženeve. Na konferencii vý-razne zaujali príspevky, ktoré analyzovali namerané hodnoty vybratých klimatických prv-kov a pokúsili sa získané výsledky vedecky zdôvodniť. Počas 80. rokov minulého storočia nadobúdali vedecké výsledky čoraz väčšiu po-zornosť a získavali postupne stále väčšie uznanie. Globálne klimatické zmeny sa tak po-stupne stávali vo svete prvoradým environmentálnym problémom. Dôležitá konferencia sa uskutočnila v roku 1985 v rakúskom Villachu, kde sa roz-hodlo, že problém klimatických zmien je natoľko závažný, že je nevyhnutné intenzívne po-kračovať vo vedeckom skúmaní a tiež zapojiť do procesu aj politických činiteľov. V roku 1988 bol UNEP a WMO založený Medzivládny panel klimatických zmien (IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change), ako nezávislý vedecký a technický orgán, ktorý sa zaoberal podporou a rozvojom podrobnejšieho spoznávania príčin klimatic-kých zmien, hodnotenia ich environmentálnych, ekonomických a sociálnych dôsledkov a definovaním miery zodpovednosti za tieto zmeny a možných ďalších svetových stratégií.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Globálne problémy životného prostredia, kolektív autorov, UZC206 Životné prostredie, CUB, kniha 4, 6. kapitola, Vývoj a implementácia medzinárodných environmentálnych režimov, 5. kapitola, Trvalo udržateľný rozvoj, 4. kapitola, Čo ohrozuje biodiverzitu, http://www.oku-dc.cz/Other/EOVV/, http://unfccc.int/
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.