referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Pankrác
Streda, 12. mája 2021
Na príkladoch vysvetlite, prečo je zložité vyvinúť účinné medzinárodné environmentálne režimy, ktoré by sa zaoberali globálnymi environmentálnymi problémami
Dátum pridania: 30.12.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: yyy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 283
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9.9
Priemerná známka: 3.01 Rýchle čítanie: 16m 30s
Pomalé čítanie: 24m 45s
 
Na príkladoch vysvetlite, prečo je zložité vyvinúť účinné medzinárodné environmentálne režimy, ktoré by sa zaoberali globálnymi environmentálnymi problémami. Každá krajina v súčasnosti zápasí s niektorými environmentálnymi problé-mami, ktoré majú lokálny, regionálny a nadregionálny charakter. Už len vysporia-danie sa s takýmto bremenom na miestnej úrovni v rámci štátu je pomerne zložitý a komplikovaný proces. Na zvládnutie globálnych environmentálnych problémov treba vyvinúť a implementovať funkčné medzinárodné environmentálne režimy. Na začiatku je namieste definovať, čo to taký medzinárodný režim vlastne je. Všeobecná charakteristika medzinárodného režimu je medzinárodná spolo-čenská inštitúcia s (viac alebo menej) dohodnutými princípmi, normami, pravidla-mi, procedúrami a programami, ktorým sa riadia činnosti a ovplyvňujú očakávania aktérov v špecifickej problematickej oblasti ( 6. kapitola, str.4). Pri vývoji medzinárodných režimov v oblasti životného prostredia sa stretá-vame s množstvom komplikácií. Na vytvorenie takéhoto zložitého systému neexis-tuje žiadny poverený svetový medzinárodný orgán a k pristúpeniu nemožno priamo niektorú krajinu nútiť. Je potrebné presadiť spoločný záujem stať sa jedným z aktérov medzinárodného environmentálneho režimu v procese jeho vytvárania, čo je zdĺhavý proces, ovplyvňovaný nielen vedeckými a odbornými argumentmi, ale aj dávkou medzinárodnej diplomacie. V celosvetovom meradle platia v rôznych čas-tiach planéty rôzne medzinárodné princípy, postupy, procesy, zásady a normy, úro-veň poznania, znalosti a schopnosti, úrovne technológií a využívania zdrojov. Exis-tujú rôzne ľudské aktivity, kultúrne zvyklosti a tradície. A nemožno opomenúť rôz-nu životnú úroveň, rozmery medzinárodného a svetového obchodu, ekonomickú vyspelosť rozvinutých krajín v porovnaní s chudobou a biedou rozvojových krajín (charakteristické rozdelenie na krajiny Severu a krajiny Juhu) alebo problémov, s ktorými sa stretávajú v krajinách transformujúcich sa ekonomík bývalých socialis-tických štátov. Proces vývoja režimov možno v podstate rozdeliť na tri základné fázy, ktoré možno nazvať:

a) vytvorenie agendy,
b) rokovania a prijímanie rozhodnutí,
c) implementácia dohôd a rozhodnutí


Problematiku vývoja a uplatňovania medzinárodných režimov, pre lepšie znázornenie celého procesu a jeho zložitosti, v ďalšom poukážem na príklade uza-tvorenia Rámcového dohovoru OSN o klimatických zmenách.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Globálne problémy životného prostredia, kolektív autorov, UZC206 Životné prostredie, CUB, kniha 4, 6. kapitola, Vývoj a implementácia medzinárodných environmentálnych režimov, 5. kapitola, Trvalo udržateľný rozvoj, 4. kapitola, Čo ohrozuje biodiverzitu, http://www.oku-dc.cz/Other/EOVV/, http://unfccc.int/
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.