referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Simona, Šimon
Piatok, 30. októbra 2020
Prečo a akým spôsobom sa environmentálne problémy stávajú v súčasnosti čoraz viac medzinárodnými problémami?
Dátum pridania: 30.12.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: yyy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 630
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.9
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 11m 30s
Pomalé čítanie: 17m 15s
 

Uvedenými spôsobmi a práve preto sa lokálne a regionálne environmentálne prob-lémy v čoraz väčšej miere stávajú problémami medzinárodnými. Medzinárodné environmentálne problémy sú spojené hlavne s problémov vyčerpávania neobnovi-teľných zdrojov (fosílne palivá – ropa, zemný plyn a uhlie), poškodzovania a úbytku zdrojov obnoviteľných (napr. tropické lesy a lesy vôbec), a s problémom znečisťo-vania všetkých zložiek životného prostredia (voda, pôda, ovzdušie) ako aj prírod-ných ekosystémov. Najväčšie medzinárodné ekologické problémy sú spojené hlavne s problematikou:

1. znečisťovanie ovzdušia /poškodzovanie zdravia ľudí (imisie a znečisťujúce látky v ovzduší), kyslé dažde, skleníkový efekt, zväčšovanie ozónovej diery)
2. znižovanie tvorby kyslíka (najmä výrub tropických dažďových pralesov)
3. znečisťovanie vôd (tečúce vody, moria, oceány, ohrozenie zdrojov pitnej vody)
4. úbytok a znehodnocovanie pôdy (napr. odlesňovaním, pesticídy, kyslé dažde a pod.)
5. nadmerné čerpanie nerastných zdrojov (fosílne palivá, rudy a iné nerastné suroviny)
6. nárast objemu odpadov a problémy ich odstraňovania (hlavne novovytvorené materiály, ktoré nemožno rozkladať prirodzenými procesmi – plasty a iné)

V poslednej dobe možno zaznamenať nárast miery environmentálnych problémov v oblasti znečistenia atmosféry /znečistenie ovzdušia v mestách, acidifi-kácia veľkých oblastí, poškodenie ozónovej vrstvy, klimatické zmeny na Zemi/, v oblasti nárastu koncentrácie fosfátov a dusíka v pôde /eutrofizácia povrchovej vody, prítomnosť hnojív v pôde a povrchových vodách, globálne narušenie potravi-nových reťazcov/, ako aj znepokojenie nad stavom životného prostredia /miznutie vzácnych druhov rastlín a živočíchov, zachovanie regionálnych ekosystémov, za-chovanie biodiverzity vo svete/. Pritom existuje celý rad globálnych javov, ktorý s procesom globalizácie nemá nič spoločného, ako je šírenie priemyselnej revolúcie, urbanizácie či demo-grafického šírenia populácií do rôznych častí sveta, ktoré majú s globalizáciou spo-ločné iba to, že pre jej rozvoj vytvorili vhodné podmienky, a tak aj pre výskyt a narastanie medzinárodných environmentálnych problémov. Akým spôsobom sa environmentálne problémy stávajú medziná-rodnými

Naša Zem je vlastne uzavretý systém. Uzavretý systém je taký systém, ktorý si so svojim okolím vymieňa energiu, ale nie hmotu. Zem je takýmto systémom, lebo vymieňa energiu so svojim okolím (vesmírom), ale celkové množstvo hmoty na našej planéte zostáva konštantné.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: Environmentálna politika v medzinárodnom kontexte, Názory na environmentálne problémy Pieter Glasbergen, Andrew Blowers, City University Bratislava www.mpsr.sk, www.mzp.sk, www.sazp.sk, www.greenpeace.com
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.