referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Simona, Šimon
Piatok, 30. októbra 2020
Prečo a akým spôsobom sa environmentálne problémy stávajú v súčasnosti čoraz viac medzinárodnými problémami?
Dátum pridania: 30.12.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: yyy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 630
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.9
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 11m 30s
Pomalé čítanie: 17m 15s
 

Veľa envi-ronmentálnych problémov je pevne zakorenených v medzinárodných ekonomic-kých a politických vzťahoch, tieto problémy sú často otázkou medzinárodnej nerov-nosti. Pád socialistického systému postavil environmentálne problémy v bývalom východnom bloku do nového postavenia. Snaha transformovať ekonomiky je spoje-ná s obmedzeniami a problémami pri ochrane životného prostredia. Juh, hlavne krajiny ako India, Čína, Brazília, Mexiko, Tchaj-wan, bude čoraz vo väčšej miere pôvodcom globálnych environmentálnych problémov, vzhľadom na populačný rast, technický pokrok a ekonomický rast. Nemožno opomenúť ani problémy /utečenci, znečistenie vody a pôdy, rozvrátenie ekonomiky, politických a spoločenských prio-rít/ vyvolané snahou o prerozdelenie moci ako aj zdrojov a bohatstva za použitia sily, t.j. vojnové konflikty /Somálsko, Juhoslávia, Čečensko, Afganistan a iné/. Dôležitý je i význam problému distribúcie, kto bude hybnou silou pri rieše-ní environmentálnych problémov a kto bude z toho profitovať, kto viac a kto menej, kto koľko prispeje, brzdou je i roztrieštenosť politických systémov vo svete, medzi-národné obmedzenia /GATT – Medzinárodná dohoda o cenách a obchode, MMF – Medzinárodný menový fond, Svetová banka/. V zadĺžených rozvojových krajinách niet finančných prostriedkov na prijatie potrebných opatrení, no ak bohaté krajiny neprispejú environmentálnej politike chudobným krajinám, vyjdú nazmar i opatrenia prijaté u nich doma /globálne životné prostredie/. Pritom problémom nie sú samotné princípy /GATT a pod. / alebo svetový obchod, ale problém je v prístupe. Vhodným prístupom možno napomôcť ochrane životného prostredia /vývoz a dovoz technológií, šetrenie zdrojov, účelné využívanie výroby podľa pred-ispozícií krajiny a pod./.

Záver

Vývoj medzinárodných a globálnych environmentálnych problémov možno len od-hadovať a špecifikovať s príslušnou mierou neurčitosti podľa zvoleného modelu. Kritéria pre modelovanie však odrážajú postoje, princípy a priority spoločnosti, ako aj vedecké poznatky a pokrok v tejto oblasti. Otázka prijatých opatrení a stratégií odráža i náš vlastný etický postoj. No ak sa dnes neprijmú potrebné opatrenia, v budúcnosti už môže byť neskoro, vzhľadom na čas prejavu zmien. Obeťami našej nevšímavosti sa stanú budúce generácie.
 
späť späť   3  |  4  |   5   
 
Zdroje: Environmentálna politika v medzinárodnom kontexte, Názory na environmentálne problémy Pieter Glasbergen, Andrew Blowers, City University Bratislava www.mpsr.sk, www.mzp.sk, www.sazp.sk, www.greenpeace.com
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.