referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Frederik, Frederika
Štvrtok, 25. februára 2021
Prečo a akým spôsobom sa environmentálne problémy stávajú v súčasnosti čoraz viac medzinárodnými problémami?
Dátum pridania: 30.12.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: yyy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 630
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.9
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 11m 30s
Pomalé čítanie: 17m 15s
 
Úvod

Počet obyvateľov na Zemi sa neustále rastie, tým sa zvyšujú i nároky na výkon alebo proces výroby, najmä v priemyselnej časti. Pri tejto činnosti človek úmyselne či nepriamo ničí i prostredie okolo seba. Ľudstvo pri zabezpečovaní svo-jich potrieb postupne poškodzuje zložky životného prostredia, degradu-je, devastuje a znečisťuje pôdy, znečisťuje rieky a ovzdušie. V minulosti škodlivé zásahy do životného prostredia, spôsobené človekom, nepredstavovali také veľké poškodzovanie ako dnes. Každá krajina v súčasnosti zápasí s niektorými envi-ronmentálnymi problémami, ktoré majú lokálny, regionálny a národný cha-rakter. Už len vysporiadanie sa s takýmto bremenom na miestnej úrovni v rámci štátu je pomerne zložitý a komplikovaný proces. Na zvládnutie globálnych envi-ronmentálnych problémov sa vyvíjajú medzinárodné environmentálne režimy. Čo je vlastne environmentálny problém? Environmentálny problém je aká-koľvek zmena stavu fyzického prostredia, ktorá je vyvolaná ľudským zásahom do fyzického životného prostredia, a má účinky, ktoré spoločnosť z hľadiska svojich noriem považuje za neprijateľné.

Z uvedenej definície možno vyvodiť, že environmentálnym problémom je zásah do fyzického prostredia (prirodzeného systému) a nie do spoločenského pros-tredia (teda napr. konzumácia a predaj drog v mestách a podobne), že musí ísť o ľudský zásah, či už zámerný alebo spôsobený nedbanlivosťou alebo necitlivosťou voči životnému prostrediu (napr. úbytok stratosferického ozónu, odlesňovanie). Teda napr. sopečnú činnosť a zemetrasenia nepovažujeme za environmentálny problém, aj keď spôsobujú značné problémy životného prostredia, v tomto prípade ide o prírodné katastrofy. Zároveň možno pozorovať že za environmentálny prob-lém sa považujú len také zásahy, ktoré sú z hľadiska spoločnosti klasifikované ako neprijateľné. Problematické v tomto aspekte sa práve javia rôzne ľudské postoje a konvencie v rôznych častiach sveta – všeobecne prijaté normy, ktoré sa líšia často podľa toho, čo ktorá spoločnosť považuje ešte za prijateľné, a tiež podľa toho, aké sú podľa spoločensko-politickej scény určené priority medzi normami a záujmami. Čiže možno povedať, že podstatu environmentálneho problému tvorí jeho fyzická dimenzia, spoločenská dimenzia a normatívna dimenzia.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: Environmentálna politika v medzinárodnom kontexte, Názory na environmentálne problémy Pieter Glasbergen, Andrew Blowers, City University Bratislava www.mpsr.sk, www.mzp.sk, www.sazp.sk, www.greenpeace.com
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.