referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edita
Utorok, 26. septembra 2023
Ekologický slovník
Dátum pridania: 04.01.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Smajlik
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 350
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.5
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 2m 30s
Pomalé čítanie: 3m 45s
 
Abiotický faktor neživý faktor (voda, pôda, vzduch, slnečné žiarenie)
Adaptácia prispôsobenie rastlín a živočíchov meniacim sa podmienkam ich životného prostredia
Areál oblasť rozširenia určitého druhu
Bioindikátor živý organizmus, ktorý svojou prítomnosťou alebo neprítomnosťou upozorňuje na určité vlastnosti prostredia
Biocenóza spoločenstvo vzájomne na seba viazaných organizmov-výrobcov, spotrebiteľov, rozkladačov, žijúcich na určitom priestore
Biomasa živá hmota alebo hmotnosť živých organizmov na určitom mieste
Biosféra celý priestor na Zemi, v ktorom sa vyskytuje život
Biotop súbor prírodných činiteľov, ktoré sú charakteristické pre výskyt určitého živočích alebo rastliny
Deštruenty rozkladači, mikrokonzumenti - pôdne baktérie, huby (kvasinky, plesne) a iné mikroorganizmy
Devastácia poškodenie a spuštošenie krajiny, spôsobené činnosťou človeka (povrchová ťažba, odelsnenie)
Ekológia veda, skúmajúca vzájomné vzťahy medzi živými organizmami navzájom a vo vzťahu k životnému prostrediu, veda o súvislostiach v príro
Emisie exhalácie, cudzorodé látky väčšinou plynné, vyletujúce zo zdrojov znečistenia do atmosféry
Ekosystém prírodný celok, zahrňujúci na určitom územíi všetky živé organizmy, vrátane prostredia
Etológia vedný odbor, ktorý skúma správanie živočichov
Fosílne palivá uhlie, ropa, zemný plyn
Feromóny tekuté organické zlúčeniny, vylučované organizmami, slúžia k čuchovej komunikácii
Freóny zlúčeniny, ktoré rozkladajú v atmosfére ozón, a tým prispievajú k vytvoreniu ozónovej diery
Imisie látky, ktoré dopadajú a usadzujú sa v prostredí
Kyslý dážď vzniká vtedy, keď reagujú vodné zrážky so škodlivinami v ovzduší-napr.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.