Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Čo najviac ohrozuje našu civilizáciu

V súčasnom svete na nás číha nebezpečenstvo z každej strany. Či už si ubližujeme navzájom alebo nás postihujú prírodné katastrofy,mnohým nemôžeme zabrániť.
Niektoré problémy si vytvárame sami.Znečisťujeme si prostredie, v ktorom žijeme,nešetríme prírodnými zdrojmi,ktorých nie je tak veľa,odlesňujeme lesy,ničíme živočíchov,vypúšťame škodlivé látky do riek a morí,aj keď nevieme o dôsledkoch.Mnohí ľudia si to ani neuvedomujú ani nesnažia proti tomu niečo urobiť.
Nájde sa pár fanatikov,ktorí pre bohatstvo nerastných surovín,moc , silu,rešpekt nehľadia ani na ľudské životy a vytvárajú konflikty až vojny medzi ľuďmi ,krajinami,kontinentami.Ešte ani v sučasnosti sa nezastavia pred vojnami s takými zbraňami,ktoré môžu zničiť nás všetkých.Najnovšie zbrane zanechávajú ničivé následky na desiatky rokov. Taktiež si nevieme pomôcť s civilizačnými chorobami,z ktorých niektoré sme si zapríčinili sami.
Mnohými technologiámi vypúšťame do ovzdušia chemické znečisťujúce látky,ktoré na rušujú ozónovú vrstvu a spôsobujú skleníkový efekt a globálne oteplenie Země,čo môže mať následky na ľudí.
Ľudia by mali rozumnejšie a ekologickejšie využívať technológie,čo znečisťujú životné prostredie.Malo by to mať za následok zlepšenie klimatických podmienok na Zemi,aby ďalšie generácie mali minimálne rovnaké podmienky.Súčasné zmeny pre rodinu prinášajú tieto dobré veci:voľnosť pohybu medzi štátmi;veľké šance nadaným a schopným ľuďom;možnosť výrazného zlepšenia prijímov.A zlé:celý svoj výkon musí venovať práci a nie ostatným veciam(deti,záľuby…);pre ľudí menej schopných priniesli veľa neistoty o zamestnaní a sociálnej istoty.
V tejto dobe sa ťažko hľadá zamestnanie a tí čo ho majú snažia si ho udržať.Čím ďalej ,tým viac je nezamestnaných ľudí.Preto stúpa viac ohlasovaných krádeží…Ja si myslím,že by štát mal lepšie zabezpečiť tie rodiny ,ktoré to potrebujú.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk