referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Leonard
Utorok, 16. augusta 2022
Odpadové hospodárstvo
Dátum pridania: 12.04.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: daylenon
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 528
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.5
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 10m 50s
Pomalé čítanie: 16m 15s
 

Ide o tuhú časť výkalov, pochádzajúcich z bezpodstielkového veľkokapacitného ustajňovania dobytka, ktorú nemožno v pôvodnom stave využiť v poľnohospodárstve na hnojenie a treba ju upravovať tak, aby nedochádzalo k znečisteniu prostredia.

Odpady z energetiky
Medzi znečisťovateľmi životného prostredia jedno z popredných miest patrí tepelným elektrárňam, ktoré produkujú značné množstvo škodlivých exhalátov a tuhých odpadov. Sú to popoloviny, škvara, troska a popolček. Najzávažnejší problém predstavuje popolček, časť ktorého sa dostáva do ovzdušia. Nespálený odpad nachádza teraz len malé a obmedzené upotrebenie. Kaly z čistiarní mestských a priemyselných odpadových vôd
Pri úprave a čistení vznikajú kaly pri primárnej sedimentácii a pri biologickom čistení. Veľký význam majú však aj kaly z neutralizačných staníc, z chemickej úpravy a likvidácie toxických látok, farbív atď. Do tejto skupiny tuhých odpadov patria aj sedimenty na dne riek, jazier a nádrží, a to ako prírodné, tak umelé (aktivovaný kal). Rádioaktívne odpady
Rádioaktívne odpady môžeme deliť podľa oblasti ich vzniku:
· Vojenské rádioaktívne odpady
· Komerčné rádioaktívne odpady
· Zdravotnícke rádioaktívne odpady
· Priemyselné rádioaktívne odpady
Podľa úrovne a druhu aktivity delíme rádioaktívne odpady na:
· Vysokoaktívne odpady, ktoré vznikajú pri regenerácii vyhoreného paliva. Obsahujú prakticky všetky štiepne produkty a väčšinu aktinoidov, ktoré neboli pri regenerácii separované
· Transuránové odpady, ktoré vznikajú zväčša pri regenerácii vyhoreného paliva, pri výrobe plutónia pre jadrové zbrane a pri výrobe zmesného oxidového paliva
· Nízkoaktívne odpady, ktoré vznikajú takmer pri všetkých prácach s rádioaktívnymi materiálmi
Hlušina z uránových baní a úpravní obsahuje v nízkej koncentrácii prírodné rádioaktívne nuklidy.

Nakladanie s odpadmi
Podľa vplyvu na životné prostredie sa odpady členia na 2 základné kategórie:
· Zvláštny odpad je taký, ktorý vyžaduje osobitný režim pri nakladaní s ním
· Nebezpečný odpad je taký, ktorý je škodlivinou, alebo ktorý svojimi vlastnosťami je alebo môže byť nebezpečný pre zdravie obyvateľstva alebo životné prostredie

Skládkovanie
Skládkovanie ja najstaršia, najjednoduchšia a najrozšírenejšia metóda zneškodňovania odpadov. I vo vyspelých krajinách sa skládkuje viac ako 90% tuhých odpadov. Najnebezpečnejším druhom skládkovania je neorganizované skládkovanie.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Odpadové hospodárstvo SOŠ 2.9568 6378 slov
Odpadové hospodárstvo SOŠ 2.9720 963 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.