referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Leonard
Utorok, 16. augusta 2022
Odpadové hospodárstvo
Dátum pridania: 12.04.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: daylenon
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 528
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.5
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 10m 50s
Pomalé čítanie: 16m 15s
 

na zúžitkovanie odpadov možno použiť aj pyrolýzu, pri ktorej ide o termické rozloženie organickej hmoty bez (za obmedzeného) prívodu kyslíka.
Tuhý zvyšok po pyrolýze prichádza do úvahy ako surovina na výrobu aktívneho uhlia. Kvapalné produkty pyrolýzy sú najmä voda a frakcia s olejovým charakterom. Pyrolýzne produkty z odpadov možno spaľovať alebo spracovať na ďalšie produkty.

Chemické metódy
Používajú sa tieto metódy:
· Neutralizácia sa používa na zneškodňovanie odpadových kyselín a zásad, za účelom eliminácie alebo redukcie ich reaktivity a korozivnosti
· Ultrafialová fotolýza je metóda, ktorá rozloží alebo detoxikuje nebezpečné chemikálie vo vodných roztokoch použitím ultrafialového žiarenie. Metóda je limitovaná neschopnosťou UV žiarenia prenikať pôdou a zakalenými roztokmi
· Chemická oxidácia (redukcia) slúži na zmenu chemickej formy nebezpečného odpadu tým, že sa zmení ich toxicita, rozpustnosť, rozpustnosť, oddeliteľnosť atď. Ako redukčné činidlá používame železo, hliník, zinok, sodík a ich zlúčeniny. Hodnota pH reakčného prostredia má byť vhodne upravené. Metóda sa používa napr. na zneškodňovanie chrómu (CrVII), ortuti a olova. Metóda je nešpecifická a tuhé odpady musia byť uvedené do roztoku. Reakcie môžu byť explozívne.
· Oxidácia peroxidom vodíka (H2O2) – táto metóda môže byť použitá na zneškodnenie povrchovej kontaminácie pôdy alebo kalov
· Ozonizácia sa používa na zneškodnenie nebezpečných odpadov obsahujúce najmä kyanidy a fenolové zlúčeniny
· Alkalická chlorácia sa používa na zneškodnenie kyanidových odpadov vo vodnom roztoku
· Elektrolytická oxidácia prebieha v reaktore s dvoma elektródami. Používa sa najmä na zneškodňovanie odpadov obsahujúcich kyanidy. Reakčné produkty sú amoniak, močovina a oxid uhličitý

Biotechnologické metódy
Niektoré druhy odpadov sa môžu zneškodniť, prípadne zužitkovať nielen fyzikálnymi a chemickými postupmi, ale aj biotechnologickými (mikrobiologickými) metódami. Platí to predovšetkým o organických odpadoch.

Kompostovanie
Najčastejšie požívanou biotechnologickou metódou je kompostovanie, pri ktorom z organických odpadov vznikajú najmä humusové látky. Biologickú premenu organických látok na humusové látky. Biologickú premenu organických látok na humus spôsobujú aeróbne i anaeróbne mikroorganizmy.
Priebeh kompostovania je ovplyvnený vlhkosťou, teplotou, prístupom kyslíka, pomerom obsahu uhlíka k dusíku v spracúvaných odpadoch, štruktúrou spracúvaného materiálu i hodnotou pH. Od týchto faktorov závisia optimálne životné podmienky pre rozkladné mikroorganizmy.
Priebeh kompostovania sa dá kontrolovať podľa teploty a závisí od viacerých premenných.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Odpadové hospodárstvo SOŠ 2.9568 6378 slov
Odpadové hospodárstvo SOŠ 2.9720 963 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.