referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Cyril a Metod
Utorok, 5. júla 2022
Odpadové hospodárstvo
Dátum pridania: 12.04.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: daylenon
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 528
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.5
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 10m 50s
Pomalé čítanie: 16m 15s
 
Klasifikácia tuhých odpadov
Podľa vzniku je vhodné tuhé odpady zaradiť do troch skupín: tuhé odpady komunálne, tuhá odpady priemyselné a tuhé odpady energetické.

Tuhé komunálne odpady
Pojmom tuhý komunálny (sídliskový, mestský) odpad rozumieme látky tuhého a polotuhého skupenstva organického a anorganického pôvodu vznikajúce činnosťou človeka v domácnostiach, službách, obchode, občianskej a technickej vybavenosti, administratíve v mestách a obciach. Komunálne odpady sú zmesou odpadov z domácností, odpadov z komunálnych zariadení, objemového odpadu, odpadov z verejných priestranstiev, odpadov z rekreačných stredísk a iných druhov odpadov z oblasti komunálneho hospodárstva.
Z hľadiska využívania komunálneho odpadu treba odpad triediť na základné skupiny materiálov: papier, sklo, textil, kovy, plasty atď.

Priemyselné odpady
Priemyselné odpady sa líšia od komunálnych odpadov množstvom ale najmä zložením. Kým komunálne odpady sa vyznačujú veľkou rôznorodosťou, pri priemyselnom odpade ide o odpad špecifický pre každý závod, niekedy i pre každú šaržu. Priemyselné odpady tvoria veľmi pestrú zmes najrôznejších látok, od prakticky neškodných (napr. železný odpad, sadrovcové kaly) až po vysokotoxické (napr. kyanidové odpady, odpady z výroby pesticídov). Podstatný podiel produkcie tuhých priemyselných odpadov pochádza z ťažkého, chemického a spotrebného priemyslu.

Odpady z ťažby surovín
Pri ťažbe a spracovaní prírodných surovín (uhlie, ropa a i.) vzniká značné množstvo tuhých odpadov. Sú to banské haldy hlušiny, sedimenty z úpravy rúd atď. Produkcia týchto odpadov sa viaže na miesto ťažby, resp. výroby. Vyťažené nerastné suroviny zo zmesi rôznych úžitkových minerálov, napr. sulfidov, oxidov kovov, uhličitanov a i., a bývajú poprerastané hlušinou. Aby sa využili jednotlivé úžitkové zložky, treba ich oddeliť od hlušiny mechanicky alebo fyzikálno-mechanicky. Takto oddelená hlušina sa hromadí v skládkach (haldy, výsypky), ktoré sú ako ťažko zužitkovateľné substráty vážnym ekologickým problémom.

Lesnícke a poľnohospodárske odpady
Tuhé odpady vznikajú aj pri ťažbe dreva v lese. Do lesníckych odpadov patrí však aj stromová zeleň. Tieto odpady možno spracovať priamo v lese alebo po efektívnom sústredení odpadov v špecializovaných závodoch.
V modernej poľnohospodárskej živočíšnej veľkovýrobe vzniká tiež značné množstvo tuhých odpadov.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Odpadové hospodárstvo SOŠ 2.9568 6378 slov
Odpadové hospodárstvo SOŠ 2.9720 963 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.