referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Beáta
Utorok, 28. júna 2022
Stavebníctvo a jeho vplyv na životné prostredie
Dátum pridania: 28.04.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: somebody8
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 165
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.2
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 8m 40s
Pomalé čítanie: 13m 0s
 

Sú to zmesi aerosólov, ktoré majú podobné zloženie ako výfukové plyny, tiež majú vysoký podiel dusíka. Búracie práce sú tiež zdrojom enormných emisií prašnosti z búraných objektov. Množstvo prachu môže dosiahnuť až niekoľko ton. Zvýšená koncentrácia prašnosti bola zistená v ovzduší v smere vetra vo viac ako kilometrovej vzdialenosti od miesta deštrukcie. Celkovo sa stavebníctvo podieľa na znečisťovaní ovzdušia prašnosťou až 25%.
Pri realizácii stavebných prác mimo centrálnu oblasť mesta , dochádza k znehodnocovaniu mestského prostredia rozvážaním blata zo stavenísk po komunikáciách – do vzdialenosti často 300 – 1000 m od stavenísk. Výsledkom sú neprejazdné vozovky, silné nánosy blata, zablatené autobusy aj zašpinené fasády rodinnej výstavby. V suchých obdobiach vzniká na týchto komunikáciách prašnosť zo zaschnutého blata.
Pri stavebných prácach dochádza k znečisťovaniu povrchových vôd a v niektorých prípadoch je ohrozená aj čistota podzemných vôd. Znečisťujúcimi látkami sú rôzne chemické škodliviny splavené do vôd zo stavebných prevozov, z nevhodne prevádzaného čistenia strojov alebo škodliviny, ktoré vytekajú do vôd pri porušení hermetickosti obalov a nádrží. Z negatívnych faktorov stavebnej činnosti sú veľmi závažné neúmerné vysoké zábery verejných plôch pre zabezpečenie stavenísk vrátane dočasných aj trvalých stavebných základní a pomocných prevozov. Nutné obchádzky narušujú dopravný systém mesta a jeho životné prostredie. Ďalším negatívnym faktorom je vizuálne rušenie okolia – nevhodne usporiadané skládky materiálov, prach, blato, neporiadok, ktoré neohrozujú fyzické zdravie, ale narušujú pocity životného uspokojenia. Tomuto problému sa dá zabrániť starostlivo spracovanými postupmi, formou výrobných a montážnych predpisov. Realizácia stavebných prác sa okrem toho v okolí prejavuje ďalšími faktormi, ktoré sú pre obyvateľstvo nepriaznivé. Je to napríklad preťažovanie kapacity služieb, ktoré nie sú pripravené na zvýšený počet pracovníkov v oblasti. Zvyšuje sa aj riziko rôznych havarijných situácií, väčšie sú aj riziká úrazu.

Znižovanie negatívnych vplyvov stavebnej činnosti na životné prostredie
1. Znižovanie stavebnej hlučnosti možno po technickej stránke riešiť
aktívnymi opatreniami, ktoré vedú k prevencii vzniku nadmernej hlučnosti – vyžadovať odhlučnené mechanizmy pre stavebné práce v chránených zónach miest ( vyrábať aspoň o 10 – 15 dB menej hlučné spaľovacie motory, o 10 dB menej hlučné elektromotory, dodávať súčiastky s vyšším stupňom presnosti a s nižšou hlučnosťou).
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: P. Svozil: Stavební činnost a životné prostředí, M. Jokl: Výstavba jako faktor tvorby životního protředí
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.