referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tadeáš
Sobota, 25. júna 2022
Stavebníctvo a jeho vplyv na životné prostredie
Dátum pridania: 28.04.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: somebody8
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 165
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.2
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 8m 40s
Pomalé čítanie: 13m 0s
 

Ďalším riešením sú pasívne protihlukové opatrenia, ktoré obmedzujú hluk na cestách a jeho šírenie. Akusticky účinnú prekážku možno vytvoriť využitím prirodzených alebo vytváraním umelých terénnych útvarov, stavbou protihlukových bariér, neprezvučných clon, ktoré akusticky odstraňujú zdroj hluku od chráneného priestoru.
2. Obmedzovanie emisií chemických škodlivín do ovzdušia možno
obmedzovať nahradzovaním spaľovacích motorov elektrickými, účelným usmerňovaním prevozu mechanizmov so spaľovacími motormi, aby sa znížilo množstvo a koncentrácia exhalácií a tiež aj doba ich pôsobenia.
3. Obmedzovanie prašnosti pri manipulácii so sypkými materiálmi sa
zabezpečuje zvlhčovaním a kropením prašných materiálov, zakrývaním zariadení a hmôt, kde prašnosť vzniká, ohradením celého staveniska kompaktným, dostatočne vysokým ohradením, urýchleným odvozom sypkých materiálov po skončení prác. Prašnosti pri búracích prácach sa zamedzuje optimálnym návrhon deštrukcie, aplikáciou protiprašných trysiek pred búraným objektom, umiestnenie igelitových fólií pred chránené objekty, aplikáciou metódy zvodňovania konštrukcií objektov. 4. Ochrana čistoty vôd – odpadovými vodami nesmú byť zaťažované
kanalizačné rozvody a nesmie byť ohrozovaná podzemná voda. Nevyhnutnou súčasťou zariadení stavenísk je realizácia vhodného spôsobu odvádzania dažďovej vody. Musí sa zabrániť vtekaniu mastnôt, odpadových olejov a nafty, zbytkov betónových zmesí, malty a kalov vznikajúcich pri čistení strojov a vozidiel. Čistotu výplachových vôd je nutné zabezpečiť výkonnými čistiacimi zariadeniami, aby mohla byť recirkulácia znova použitá alebo aby bolo možné hygienicky nezávadné vypúšťanie vôd do kanalizácií a tokov.
5. Obmedzovanie emisií blata je možné dosiahnuť redukciou rozsahu
prác voľbou vhodných technológií zakladania, tunelovaním, kolektormi,
hospodárením s výkopovým materiálom ( použitie vyťažených zemín pre spätné zásypy), vybudovaním spevnenej panelovej prístupovej cesty k miestu stavby, komunikácie musia byť udržované v čistote a nesmú po nich prechádzať znečistené vozidlá.

Tvorba životného prostredia
Realizácia výstavby pôsobí na životné prostredia vždy negatívne. Hlavným cieľom tejto činnosti je vytvárať nové stavby, diela, ktoré majú slúžiť ľuďom.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: P. Svozil: Stavební činnost a životné prostředí, M. Jokl: Výstavba jako faktor tvorby životního protředí
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.