referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tadeáš
Sobota, 25. júna 2022
Stavebníctvo a jeho vplyv na životné prostredie
Dátum pridania: 28.04.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: somebody8
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 165
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.2
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 8m 40s
Pomalé čítanie: 13m 0s
 

O kvalite obytného prostredia rozhoduje viacero faktorov – prírodných aj ľudských.
Z prírodných faktorov je to poloha území, ktorá predurčuje klimatické podmienky ( smer vetra, množstvo zrážok, meteorologické vplyvy ) vodohospodárske podmienky, množstvo a druh zelene, geologické podmienky.
Z dôležitých faktorov v oblasti bývania je to technický stav bytového fondu, jeho kvalita, obsadenosť, stav vybavenia obchodnými sieťami, školami, zdravotníckymi zariadeniami, športovými zariadeniami...
Z oblasti dopravných faktorov je to celková úroveň a riešenie dopravy a hromadnej dopravy, dostupnosť centra, rekreačných miest...
Zo zdravotných faktorov je to stupeň znečistenia ovzdušia exhaláciami plynov, prašnosťou, hlukom, vibráciami, čistota vôd, pôdy, likvidácia odpadov.
Z kultúrno – umeleckých faktorov je to kultúrna, pamiatková a prírodná kvalita prostredia podľa výskytu pamiatkových objektov, chránených parkov, architektonická kvalita stavieb. Tvorbu životného prostredia neovplyvňujú len architektonické diela , ale aj stavby inžinierske, vodné diela, komunikácie, mosty. Vodné diela nemajú len ekonomický význam, ale aj ekologický a výrazne ovplyvňujú charakter krajiny a klímu danej oblasti.
Pre vytvorenie čo najkvalitnejšieho obytného životného prostredia je potrebné sústrediť sa na :
- opatrenia na zlepšenie kvality pôvodného aj navrhovaného bytového fondu, úrovne a kvality občianskej vybavenosti
- opatrenia na znižovanie množstva exhalácií škodlivín a k znižovaniu negatívnych vplyvov dopravy
- zlepšenie likvidácie odpadkov, zvýšenie čistoty okolia a znižovanie vizuálneho rušenia okolia
- zvýšenie množstva a kvality zelene
- zachovanie architektonickej a estetickej úrovne území, starostlivosť o pamiatkové chránené objekty, chránené územia a prírodné výtvory
Rovnako ako v iných oboroch platí aj v stavebníctve, že najhodnotnejšie diela sú postavené nielen pre súčasnú, ale aj ďalšie generácie a stávajú sa súčasťou národného kultúrneho dedičstva, ktoré obohacuje život človeka.
 
späť späť   2  |  3  |   4   
 
Zdroje: P. Svozil: Stavební činnost a životné prostředí, M. Jokl: Výstavba jako faktor tvorby životního protředí
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.