referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dušan
Štvrtok, 26. mája 2022
Stavebníctvo a jeho vplyv na životné prostredie
Dátum pridania: 28.04.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: somebody8
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 165
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.2
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 8m 40s
Pomalé čítanie: 13m 0s
 
Starostlivosť o životné prostredie je veľmi dôležitá činnosť celospoločenského významu, pretože zdravé životné prostredie je základom zachovania ľudskej existencie, zdravého rozvoja spoločnosti aj podstatným faktorom životnej úrovne obyvateľstva.
Človek ovplyvňuje kvalitu životného prostredia niekedy zámerne, inokedy neuvedomene. Vytvára vlastné životné prostredie v byte, obytnom priestore alebo v areáli sídliska. Podmienky pre takto vytvorené prostredie vyplývajú z fyziologických nárokov na teplo, svetlo, veľkosť priestoru. Jednotlivec však nie je schopný podstatne meniť hlavné aspekty životného prostredia rozsiahlych území. Potrebná je spolupráca všetkých zainteresovaných činiteľov, ktorej výsledkom je kvalita životného prostredia príslušnej oblasti.
V životnom prostredí človeka rozlišujeme:
- obytné prostredie určené k bývaniu ľudí
- pracovné prostredie využívané na prácu ľudí
- rekreačné prostredie
V oblasti starostlivosti o kvalitu životného prostredia z hľadiska stavebnej činnosti sa rozlišujú dva zásadné prístupy:
- v štádiu realizácie stavebných prác prevažuje hľadisko ochrany životného prostredia
- v štádiu využívania výsledkov stavebnej činnosti prevažujú hľadiská tvorby životného prostredia

Narušovanie životného prostredia
Stavebná činnosť výrazne ovplyvňuje kvalitu prostredia, a to pozitívne aj negatívne. V negatívnom zmysle sa podieľa na exhalácii všetkých hlavných druhoch škodlivín. Vzrast emisií škodlivín je vyvolaný predovšetkým industrializáciou, rastom mechanizácie. Jedným z najnepríjemnejších dôsledkov stavebných prác väčšinou prebiehajúcich v priestoroch osídlených území miest a obcí je nadmerný hluk, ktorý sa tak dostáva do priameho styku s obyvateľstvom. Nadmerné hodnoty hlučnosti prekračujú až o viac ako 20 dB hodnoty povolené hygienickými predpismi. Okrem hlučnosti je tu vplyv otrasov a vibrácií. Postihuje nielen osoby v blízkosti zdroja, ale môže byť nimi ohrozená aj stabilita niektorých starších objektov. Ďalším vplyvom je stavebná diaľková doprava, ktorá zasahuje rozsiahle územia. Účinky tohto druhu dopravy sú v mestách najzávažnejšie zo všetkých druhov prepravy. Exhalácie zo stavebných strojov a stavebnej dopravy sa na znečisťovaní miest podieľajú 20 – 40 % z celkových exhalácií týchto škodlivín. To prispieva k častému prekračovaniu maximálnych prípustných exhalácií v blízkosti stavenísk. Závažné škodliviny sa do ovzdušia dostávajú aj pri búracích prácach pomocou trhavín.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: P. Svozil: Stavební činnost a životné prostředí, M. Jokl: Výstavba jako faktor tvorby životního protředí
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.