referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Radúz
Nedeľa, 10. decembra 2023
Klimatické zmeny v histórii Zeme a otázka skleníkového efektu
Dátum pridania: 15.05.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Ľudovít
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 598
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 18.7
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 31m 10s
Pomalé čítanie: 46m 45s
 

Zemská atmosféra je tvorená prevažne dusíkom (78 %), kyslíkom (21 %), oxidom uhličitým (0,03 %), vodnou parou (0-4 %) a inými plynmi. Globálne otepľovanie Zeme sa považuje za dôsledok skleníkového efektu (greenhouse effect) za ktorého príčinu sa považuje predovšetkým zvyšovanie obsahu technog0nne emitovaného oxidu uhličitého v zemskej atmosfére. Skleníkový efekt vzniká ako dôsledok porušenia rovnováhy medzi množstvom Slnkom vyžarovanej energie absorbovanej povrchom Zeme a energiou emitovanou späť do vesmíru. Povrchová teplota Slnka (cca 6000 K) spôsobuje, že slnečná energia zastúpená predovšetkým kratšími vlnovými dĺžkami elektromagnetického spektra s maximom vo viditeľnej oblasti. Časť celkovej slnečnej energie (342 W/m2.rok-1) je odrazená späť do atmosféry mrakmi, atmosferickým prachom, ako aj povrchom Zeme (103 W/m2.rok-1). Zvyšok (239 W/m2.rok-1) zahrieva zemský povrch. Zem je teplejšia ako okolitý vesmír (povrchová teplota okolo 288 K), v dôsledku čoho vyžaruje energiu späť, avšak s väčšou vlnovou dĺžkou, ako je dopadajúce žiarenie, čiže v oblasti infračerveného spektra. Rovnováha medzi absorbovanou a spätne vyžarovanou energiou udržuje konštantnú teplotu zemského povrchu.
Zatiaľ čo plyny v atmosfére len nepodstatne znižujú množstvo dopadajúcej energie s kratšou vlnovou dĺžkou, majú schopnosť pohlcovať značné množstvá odrazenej energie s väčšou vlnovou dĺžkou. Je to spôsobené tým, že vlnové dĺžky v infračervenej oblasti spektra elektromagnetického žiarenia odpovedajú rezonančnej energii spojenej s vibráciami chemických väzieb. Energia absorbovaná molekulami plynu je opäť vyžiarená rovnako všetkými smermi, čiže polovica tejto energie (48 W/m2.rok-1) dopadá znovu na zemský povrch (Global environment outlook 2000, Lánczos et al. 1998).
Tento mechanizmus zapríčiňuje, že nárast obsahu atmosferického oxidu uhličitého spôsobuje zachytenie väčšieho množstvo energie, v dôsledku čoho dochádza k prehriatiu atmosféry a následne ku globálnemu otepleniu a klimatickým zmenám.


Klimatické zmeny v zrkadle času


Koncentrácie oxidu uhličitého v atmosfére pred priemyselnou revolúciou sa odhadujú na približne 290 ppm (0,029 %) a pred neolitom, kedy došlo k prvému závažnejšiemu zásahu človeka do rovnováhy uhlíkového cyklu v prírode, asi nepresiahla 260 ppm. V súčasnosti obsahuje atmosféra 345 ppm CO2 a jeho ročný prírastok predstavuje 1-5 ppm, z čoho asi 80 % pochádza zo spaľovania fosílnych palív. Polovicu produkcie CO2 absorbujú vody oceánu (Killops & Killops 1993).
Absolútne hodnoty možného vstupu antropogénneho uhlíka do atmosféry nie sú z geologického hľadiska podstatné.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Beck, R. A., Burbank, D. W., Sercombe, W. J., Olson, T. L. & Khan, A. M. 1995: Organic carbon exhumation and global warming during the early Himalayan collision. Geology, 23, 5, 387-390, Beveridge N. A. S. & Shackleton, N. J., 1994: Carbon isotopes in recent planktonic foraminifera. A record of atmospheric CO2 invasion of the surface ocean. Earth planet, Sci. Lett, 126 p. 259-273, Bratton, J. F., 1999: Clathrate eustasy.Mechanic hydrate melting as a mechanism for geologically rapid sea-level fall. Geology, 27, 10, 915-918, Broecker, W. S., Peng, T. H., Jouzel, J. & Russell, G., 1990: The magnitude of global fresh- water transports of importance to ocean circulation. Climate Dynamics 4, 73-79, Bouzek, J., 1982: Klimatické změny dřívě a dnes. Vesmír, 71, 5, 255-256, Campbell, I. D., Campbell, C., Apps, M. J., Rutter, N. W., & Bush, A. B. G., 1998: Late Holocene 1500 yr climatic periodocites and their implications. Geology 26, 5, 471-473, Dickinson, R. E. & Cicerone, R. J., 1989: Future global warming from atmospheric trace gases. Nature 319, 109-115, England J., Smith, R. J., & Evans, D. J. A., 2000: The last glaciation of east-central Ellesmere Island Nunavat. Ice dynamics, deglacial chronology and sea level change. Canad J. Earth Sci. 37, 1355-1371, Eyles, N., 1996: Passive margin uplift around the North Atlantic region and its role in Northern Hemisphere late Cenozoic glaciation. Geology, 24, 2, 103-106, Eriksson, K. A. & Simpson, E. L., 2000: Quantifying the oldest tidal record. The 3.2 Ga Moodies Group. Barberton Greenstone Belt, South Africa. Geology 28, 9, 831-834, Follini, K. B., 1995: 160 m. y. record of marine sedimentary phosphorus burial: Coupling of climate and continental weathering under greenhouse and icehouse conditions. Geology, 23, 6, 503-506, Global environment outlook 2000. Earthscan Publications, London, 398 p., Guidry, M. V. a MacKenzie, F. T., 2000: Apatite weathering and the Phanerozoic phosphorus cycle. Geology, 28, 7., 631-634, Herguera,J. C. & Berger W. H., 1991: Paleoproductivity from benthic foraminifera abundance: Glacial to post-glacial change in the west-equatorial Pacific. Geology 19, 12, 1173-1176, Herm, G., 1975: Die Kelten. Econ Verl., Düsseldorf, 294 p., Heusser, L. E. & Sirocko, F., 1997: Millenian pulsing of environmental change in northern Californiy from the past 24 k. a.: A record of indo-Pacific ENSO events? Geology, 25, 3, 243-246, Chan, M. A., Kvale, E. P., Archer, A. W. & Soneit, S. P., 1994: Oldest direct evidence of lunar-solar tidal forcing encoded in sedimentary rhythmites. Proterozoicc Big Cottonwood Formation, central Utah. Geology, 22., 6, 791-794, Karhu, J. A. & Holland, H. D., 1996: Carbon isotopes and the rise of atmospheric oxygen. Geology 24, 10, 867-870., Killops, S. D. & Killops, V. J., 1993: An introduction to organic geochemistry. Longman Group UK Ltd., 265 p., Kippenhahn, R., 1993: Der Stern von dem wir leben. Dtsch. Verlanganstalt (Stuttgart) 275 p., Koç N. & Jansen, E., 1994: Response of the high-latitude Northern Hemisphere to orbital climate forcing: Evidence from the Nordic seas. Geology, 22, 6, 523-526, Kump, L. R., Arthur, M. A., Paizkowsky, M. E., Gibbs, M. T., Pinkus, D. S. & Sheehan, P. M., 1999: A weathering hypothesis for glaciation at high atmospheric pCO2 during the late Ordovician. Paleogeogr. Paleoclimatol. Paleoecol. 152, 152-157, Lánczos, T., Mejeed, S. Y., Milička, J., 1998: Environmentálna geochémia. PrírF Univ. Komenského Bratislava, vysokoškolské skriptá, 120 s Michalík, J. 2001: Hospodársky denník, 11. 9. 2001, p. 12, Michalík, J. 2002: Pred nami je ľadová doba. Quark, 7, 1, 6-7, Michalík, J., 2002: Čo vieme o vývoji podnebia na Zemi? Projekt Visegrádskeho fondu Warning against abrupt climate (greenhouse) changes as followed from geological knowledge of the Earth. Mineralia Slovaca, 34, 2, 135-142, Montgomery, C. W.1997: Fundamentals of Geology. Ww. C. Brown Publishers. Northern Illinois University, 412 p., Muller, R. A. & MacDonald, G. J., 1997: Simultaneous presence of orbital inclination and eccentricity in proxy climate record from Ocean Drilling Program Site 806. Geology 25, 1, 3-6, Pósfai, M. & Molnár, A. 2000: Aerosol particles in the troposphere: A mineralogical introduction. In: Vaughan, D. J. & Wogelius R. A. Ed. 2000: Environmental mineralogy. Budapest. Eötvös L. University, Vol. 2, 197-252, Rasmussen. D., D. & Wu, N. 1996: A new molluscan record of the monsoon variability over the past 130 000 years in the Luochuan loess sequence, China. Geology, 25, 3, 275-278, Reháková, D. & Michalík, J.1999: Zaľadnenie severnej pologule koncom kenozoika – záhadná klimatická zmena. Mineralia Slovaca 5-6, 31, Geovestník 1-5 Sloan, I. C., 1994: Equable climates during the early Eocene: Significance of regional paleogeography for northern American climate. Geology, 22, 8, 881-884, Stephens, N. P., & Carroll, A. R., 1999: Salinity stratification in the Permian Phosphoria Sea. A proposed paleoceanographic model. Geology 27, 10, 899-902, Sutcliffe, O. E., Dowdeswell, J. A., Whillington, R. J., Theron, J. N. & Craig, J., 2000: Calibrating the late Ordovician glaciation and mass excinction by the excentricity of Earth orbit. Geology 28, 11, 967-970., Van de Plassche, O., Van der Borg, K. & de Jong, A. F. M., 1988: Sea level-climate correlation during the past 1400 years. Geology, 26, 4, 319-322, Volbel, M. A., 1993: Temperature dependance of silicate weathering in nature: How strong a negative feedback on log-term accumulation of atmospheric CO2 and global greenhouse warming? Geology 21, 10, 1059-1062, Watkins, D. K., 1986: Calcareous nannofosil paleoceanography of the Cretaceous Greenhorn Sea. Geol. Soc. Amer. Bull. 97, 1239-1249, Wienheimer A. L., Kennet J. P. & Cayan, D. R., 1999: Recent increase in surface – water stability during warning of California as recorded in marine sediments. Geology, 27, 11, 1019-1022
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.