referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Eleonóra
Streda, 21. februára 2024
Klimatické zmeny v histórii Zeme a otázka skleníkového efektu
Dátum pridania: 15.05.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Ľudovít
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 598
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 18.7
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 31m 10s
Pomalé čítanie: 46m 45s
 

Hoci tento proces a nasledujúci vulkanizmus spolu s impaktnou katastrofou, spôsobenou dopadom veľkého meteoritu do oblasti Mexického zálivu uvoľnili veľké množstvo uhlíka do atmosféry, organizmy v povrchových vodách ho čoskoro spotrebovali a premenili na organickú hmotu, ktorá bola následne pochovaná v sedimentoch (Beck et al. 1995). Pred 46 miliónmi rokov sa z týchto sedimentov do zemského ovzdušia v dôsledku vulkanizmu náhle uvoľnil desaťnásobok predindustriálneho množstva metánu a dvojnásobok dnešného množstva CO2. Spolu s polárnymi stratosferickými oblakmi vyvolali výnimočne vysoké zrážky v Antarktíde a všeobecný rast teploty v pripolárnych oblastiach: o 11 °C v južnom a o 26 °C v severnom Atlantickom oceáne. Napriek týmto zmenám v obsahu metánu a oxidu uhličitého v atmosfére nedošlo k vzniku klimatických podmienok skleníkového typu (Sloan 1994).
Na základe štúdia izotopových záznamov kyslíka sa potvrdilo, že ľadová pokrývka Zeme sa akumuluje už 50 miliónov rokov. Príčinou bol vznik strednoantarktického morského koridoru, ktorý umožnil zonálne prúdenie morských prúdov a zároveň termálnu izoláciu Antarktídy (Reháková & Michalík 1999). Asi pred čosi viac než miliónom rokov došlo ku generálnemu zvratu, nastoľujúcemu v klimatických pomeroch Zeme podnebné podmienky glaciálneho typu. Geológia rozlišuje 29 glaciálnych intervalov. Každý z nich trval približne 40 tisíc rokov. V týchto obdobiach priemer celoročných teplôt nevystúpil nad nulu. Medziľadovcové doby – interglaciály boli teplejšie (letné teploty kolísali v priemere okolo 13 až 15 C). Počas zaľadnenia pred 485-445 tisíc rokmi poklesla v dôsledku zaľadnenia morská hladina o 140 m voči jej dnešnej výške a ľadovce plávali v oceánoch až do oblasti Mexického zálivu. Najteplejší interglaciál za posledných pol milióna rokov trval od 423 tisíc do 360 tisíc rokov. Morská hladina ležala 20 m nad dnešnou úrovňou, zaľadnenie polárnych oblastí nedosahovalo dnešný rozsah. V oblasti dnešného mierneho pásma vládli subtropické a tropické klimatické pomery. Ostáva otázkou, čo viedlo k nástupu tejto výraznej klimatickej zmeny.
Predposledná z medziľadových dôb – interglaciálov začala pred 100 tisíc rokmi a skončila pred 80 tisíc rokmi. Podnebie bolo suché, topiace sa zimné snehy dávali menej vody než dnes, rozdiely medzi ročnými obdobiami neboli také výrazné ako v súčasnosti. Aj v stredných a nízkych šírkach dominoval zimný monzún. Celú južnú pologuľu ovplyvňoval najmä oceánsky prúd „El Niňo.“
Doteraz posledné zaľadnenie začalo pred asi 80 tisíc a vyvrcholilo pred 23 tisíc rokmi úbytkom obrovskej masy vody, viažúcej sa v pevninských a morských ľadovcoch. Pokles hladiny svetového oceánu sa odhaduje až na 200 metrov. Došlo k obnaženiu dna šelfových morí.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Beck, R. A., Burbank, D. W., Sercombe, W. J., Olson, T. L. & Khan, A. M. 1995: Organic carbon exhumation and global warming during the early Himalayan collision. Geology, 23, 5, 387-390, Beveridge N. A. S. & Shackleton, N. J., 1994: Carbon isotopes in recent planktonic foraminifera. A record of atmospheric CO2 invasion of the surface ocean. Earth planet, Sci. Lett, 126 p. 259-273, Bratton, J. F., 1999: Clathrate eustasy.Mechanic hydrate melting as a mechanism for geologically rapid sea-level fall. Geology, 27, 10, 915-918, Broecker, W. S., Peng, T. H., Jouzel, J. & Russell, G., 1990: The magnitude of global fresh- water transports of importance to ocean circulation. Climate Dynamics 4, 73-79, Bouzek, J., 1982: Klimatické změny dřívě a dnes. Vesmír, 71, 5, 255-256, Campbell, I. D., Campbell, C., Apps, M. J., Rutter, N. W., & Bush, A. B. G., 1998: Late Holocene 1500 yr climatic periodocites and their implications. Geology 26, 5, 471-473, Dickinson, R. E. & Cicerone, R. J., 1989: Future global warming from atmospheric trace gases. Nature 319, 109-115, England J., Smith, R. J., & Evans, D. J. A., 2000: The last glaciation of east-central Ellesmere Island Nunavat. Ice dynamics, deglacial chronology and sea level change. Canad J. Earth Sci. 37, 1355-1371, Eyles, N., 1996: Passive margin uplift around the North Atlantic region and its role in Northern Hemisphere late Cenozoic glaciation. Geology, 24, 2, 103-106, Eriksson, K. A. & Simpson, E. L., 2000: Quantifying the oldest tidal record. The 3.2 Ga Moodies Group. Barberton Greenstone Belt, South Africa. Geology 28, 9, 831-834, Follini, K. B., 1995: 160 m. y. record of marine sedimentary phosphorus burial: Coupling of climate and continental weathering under greenhouse and icehouse conditions. Geology, 23, 6, 503-506, Global environment outlook 2000. Earthscan Publications, London, 398 p., Guidry, M. V. a MacKenzie, F. T., 2000: Apatite weathering and the Phanerozoic phosphorus cycle. Geology, 28, 7., 631-634, Herguera,J. C. & Berger W. H., 1991: Paleoproductivity from benthic foraminifera abundance: Glacial to post-glacial change in the west-equatorial Pacific. Geology 19, 12, 1173-1176, Herm, G., 1975: Die Kelten. Econ Verl., Düsseldorf, 294 p., Heusser, L. E. & Sirocko, F., 1997: Millenian pulsing of environmental change in northern Californiy from the past 24 k. a.: A record of indo-Pacific ENSO events? Geology, 25, 3, 243-246, Chan, M. A., Kvale, E. P., Archer, A. W. & Soneit, S. P., 1994: Oldest direct evidence of lunar-solar tidal forcing encoded in sedimentary rhythmites. Proterozoicc Big Cottonwood Formation, central Utah. Geology, 22., 6, 791-794, Karhu, J. A. & Holland, H. D., 1996: Carbon isotopes and the rise of atmospheric oxygen. Geology 24, 10, 867-870., Killops, S. D. & Killops, V. J., 1993: An introduction to organic geochemistry. Longman Group UK Ltd., 265 p., Kippenhahn, R., 1993: Der Stern von dem wir leben. Dtsch. Verlanganstalt (Stuttgart) 275 p., Koç N. & Jansen, E., 1994: Response of the high-latitude Northern Hemisphere to orbital climate forcing: Evidence from the Nordic seas. Geology, 22, 6, 523-526, Kump, L. R., Arthur, M. A., Paizkowsky, M. E., Gibbs, M. T., Pinkus, D. S. & Sheehan, P. M., 1999: A weathering hypothesis for glaciation at high atmospheric pCO2 during the late Ordovician. Paleogeogr. Paleoclimatol. Paleoecol. 152, 152-157, Lánczos, T., Mejeed, S. Y., Milička, J., 1998: Environmentálna geochémia. PrírF Univ. Komenského Bratislava, vysokoškolské skriptá, 120 s Michalík, J. 2001: Hospodársky denník, 11. 9. 2001, p. 12, Michalík, J. 2002: Pred nami je ľadová doba. Quark, 7, 1, 6-7, Michalík, J., 2002: Čo vieme o vývoji podnebia na Zemi? Projekt Visegrádskeho fondu Warning against abrupt climate (greenhouse) changes as followed from geological knowledge of the Earth. Mineralia Slovaca, 34, 2, 135-142, Montgomery, C. W.1997: Fundamentals of Geology. Ww. C. Brown Publishers. Northern Illinois University, 412 p., Muller, R. A. & MacDonald, G. J., 1997: Simultaneous presence of orbital inclination and eccentricity in proxy climate record from Ocean Drilling Program Site 806. Geology 25, 1, 3-6, Pósfai, M. & Molnár, A. 2000: Aerosol particles in the troposphere: A mineralogical introduction. In: Vaughan, D. J. & Wogelius R. A. Ed. 2000: Environmental mineralogy. Budapest. Eötvös L. University, Vol. 2, 197-252, Rasmussen. D., D. & Wu, N. 1996: A new molluscan record of the monsoon variability over the past 130 000 years in the Luochuan loess sequence, China. Geology, 25, 3, 275-278, Reháková, D. & Michalík, J.1999: Zaľadnenie severnej pologule koncom kenozoika – záhadná klimatická zmena. Mineralia Slovaca 5-6, 31, Geovestník 1-5 Sloan, I. C., 1994: Equable climates during the early Eocene: Significance of regional paleogeography for northern American climate. Geology, 22, 8, 881-884, Stephens, N. P., & Carroll, A. R., 1999: Salinity stratification in the Permian Phosphoria Sea. A proposed paleoceanographic model. Geology 27, 10, 899-902, Sutcliffe, O. E., Dowdeswell, J. A., Whillington, R. J., Theron, J. N. & Craig, J., 2000: Calibrating the late Ordovician glaciation and mass excinction by the excentricity of Earth orbit. Geology 28, 11, 967-970., Van de Plassche, O., Van der Borg, K. & de Jong, A. F. M., 1988: Sea level-climate correlation during the past 1400 years. Geology, 26, 4, 319-322, Volbel, M. A., 1993: Temperature dependance of silicate weathering in nature: How strong a negative feedback on log-term accumulation of atmospheric CO2 and global greenhouse warming? Geology 21, 10, 1059-1062, Watkins, D. K., 1986: Calcareous nannofosil paleoceanography of the Cretaceous Greenhorn Sea. Geol. Soc. Amer. Bull. 97, 1239-1249, Wienheimer A. L., Kennet J. P. & Cayan, D. R., 1999: Recent increase in surface – water stability during warning of California as recorded in marine sediments. Geology, 27, 11, 1019-1022
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.