Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Žiarenie UV, infračervené a ostatné druhy

žiarenie (druh) Vlnová dåžka (m) Frekvencia (Hz)

Gama 10-13 - 10-11 3.1021 - 3.1019
Röntgenové 10-11 - 10-7 3.1019 - 3.1015
Ultrafialové 2,5.10-7 - 4.10-7 1,2.1015 - 3,9.1014
Vidite¾né 4.10-7 - 7,6.10-7 7,5.1014 - 3,9.1014
Infraèervené 7,6.10-7 - 3.10-3 3,9.1014 - 1011
Vysokofrekvenèné ( vf ) 10-3 - 10-1 3.1011 - 3.109
Ultarkrátkovlnné 10-1 - 102 3.109 - 3.106
Krátkovlnné 2.102 - 7.102 1,5.106 - 4.4.105
Strednovlnné 103 - 1.5.104 3.105 - 2.104

Nízkofrekvenené ( nf ) 104 - 106 3.104 - 3.102
delta = 19 rádov v m !!!
Slneèné žiarenie je pre život na Zemi ….
Najväèší podiel energie - od 250 do 3000 nm….
Vlnové pásmo 400 - 760 nm - svetlo
pásmo vlnových dåžok 760 - 3000 nm - infraèervené žiarenie
250 - 400 nm - ultrafialové žiarenie.
Vidite¾né žiarenie (svetlo) …fotosyntéza -svetelná E na chemickú E, viazanú v organických zlúèeninách vznikajúcich z oxidu uhlièitého a vody.
Infraèervené žiarenie - tepelné úèinky.
rozpty¾uje sa málo, ale o to viac sa pohlcuje,
absorbujú ho najmä vodné pary CO2 a O3.
Ultrafialové žiarenie 7% z celkového toku slneèného žiarenia,
…absorpcia atmosférou (ozonosférou) - na zemský povrch iba v nepatrnej miere. Ozónosféra zachytáva 150 - 290 nm. Ultrafialové žiarenie je biologicky ve¾mi aktívne a delí sa do troch oblastí:
* UV-A (400 - 313 nm)
* UV-B (313 - 290 nm)
* UV-C (290 - 180 nm)
UV-B a UV-C pôsobia deštrukène na živé bunky.
Atmosferická absorpcia
…pohlcuje krátkovlnné slneèné a dlhovlnné zemské žiarenie.
K najvýznamnejším atm.

absorbentom žiarenia patria:
ozón,
kyslík,
oxid uhlièitý,
vodné pary a
prachové èiastoèky.
* Plyny … nazývame selektívnymi absorbérmi
Ovzdušie je priepustnejšie pre slneèné svetlo väèších vlnových dåžok.
UV oblasti (menšie ako 200 nm) je úèinne pohlcované molekulovým kyslíkom.
V strednej UV oblasti (220 - 290 nm), prakticky celé žiarenie pohlcuje ozón.
Zásluhou kyslíka a ozónu nepozorujeme na povrchu Zeme žiarenie s menšími vlnovými dåžkami ako 290 nm.
Atmosferický rozptyl
jav, pri ktorom sa priame slneèné žiarenie rozbieha na všetky strany…
príèinou rozptylu je prechod žiarenia cez opticky nerovnorodé prostredie, akým vzduch bezpochyby je …
rozptyl nastáva: na prachových èiastoèkách, na kryštálikoch ¾adu, na vodných kvapôèkach, na molekulách plynov tvoriacich èistý vzduch …
W. Rayleigh (anglický fyzik) - pri prechode žiarenia prostredím, rèastice << lambda , nastáva pomerné obohatenie rozptýleného žiarenia kratšími vlnovými da¾kami.
V èistom vzduchu (kde r je 10x << ako l rozpty¾ovaného svetla) je intenzita rozptýleného žiarenia ilambdaSlnečné žiarenieSlnečné žiarenie je energia, ktorá je vyžarovaná lúčmi rôznych vlnových dĺžok. Pritom sa rozlišuje ultrafialovéžiarenie (UV), ďalej viditeľné svetlo a infračervené svetlo. Ultrafialové žiarenie sa ďalej delí na UV typ A, UV typ B, a UV typ C. Pre pokožku tela človeka je škodlivý typC, ktorý je ale filtrovaný atmosférou Zeme. UV typ A a B zapríčiňuje zhnednutie pokožky. UV typ B vyvoláva aj tvorbu vitamínu D3 v tele človeka. Žiarenie v soláriáchŽiarenie v soláriu je rovnako energia, ktorá ale na rozdiel od slnečného žiarenia neobsahuje ultrafialové žiarenie UV typ C , čím škodlivosť žiarenia je minimalizovaná. Podiel žiarenia UV typu A a B je optimalizovaný na takú úroveň, aby zhnednutie pokožky bolo postupné a čo najtrvácnejšie. Opaľovanie
Opálenie pokožky je ochrana pokožky pred slnečným žiarením. Pôsobením žiarenia UV typ B sa aktivujú bunky pokožky (melanocyty), aby intenzívnejšie vytvárali biele melanínové pigmenty. Tieto pigmenty hnednú na ceste do horných vrstiev pokožky vplyvom žiarenia UV typ A a kyslíku z krvi (nepriama pigmentácia). Ak už pred tým prebehla určitá pigmentácia, koža okamžite zhnedne pôsobením žiarenia UV typ A ( priama pigmentácia). Žiarenie UV typ B má dve úlohy: jedna, už spomínaná zhnednutie pokožky a druhá vytvára zhrubnutie pokožky, čím ju chráni pred slnečným žiarením. Počas umelého ožarovania v soláriách je tento proces opaľovania rovnaký, ale optimalizovaný množstvom jednotlivých žiarení.

Pravidlá opaľovania v soláriu
Pobyt v soláriuPočas dňa : maximálne 1 krátPočas roka : maximálne 50 krátPočas 20-tich dní : maximálne 10 krátPred opaľovaním : - odstrániť kozmetické prípravky z pleti a všetky šperky- použiť solárnu kozmetiku, ktorá zlepší zhnednutie, dodá pokožke potrebné vitamíny, hydratuje pokožkuPočas opaľovania : - nepoužívať ochranné prostriedky určené na slnečné opaľovanie- poradiť sa s ošetrujúcim lekárom pri dennom užívaní liekov- pri opaľovaní mať zatvorené oči a mať špeciálne okuliare určené do soláriíPo opaľovaní : - použiť solárnu kozmetiku, ktorá zlepší zhnednutie, dodá pokožke potrebné vitamíny, hydratuje pokožku- do 1 hod nesprchovať sa - vyvarovať sa dlhšiemu pobytu na slnku


Náruč plná Slnka

Slnko je život, radosť a optimizmus zo života. Slnko je energia, zdroj zdravia i dobrej telesnej kondície. Väčšina ľudí je doslova hladná po slnku a leto povýšili na obdobie, kedy sa ho musia presýtiť, aby lepšie prežili čas, keď ho je málo. Je úplne jedno, či si svoju porciu slnka vyberiete na vlastnom balkóne, pri prechádzke so psom či na prímorskej pláži. Dôležité je, aby ste pri tom mysleli na bezpečnosť. Svoju i svojich detí. Harmonia vám dá odpovede na najdôležitejšie otázky.

Prečo ľudia potrebujú slnko?
Hovorí sa, kam nechodí slnko, tam chodí lekár. Slnečné žiarenie je nevyhnutné pre fotosyntézu, ovplyvňuje funkciu zraku, hormonálne funkcie, syntézu vitamínu D3, podieľa sa na deštrukcii baktérií, dáva nám teplo, stimuluje organizmus a zvyšuje vitalitu. Terapia slnkom bola kedysi veľmi v obľube a opálená pokožka sa stala dokonca módnym doplnkom. Čas a vedecké výskumy dokázali, že slnko v neprimeranom množstve môže človeku uškodiť, ba dokonca spôsobiť vážne ochorenia, najmä kože. Aj tu sa potvrdilo, že i dobrého veľa škodí.

Je známe, že najväčšie poškodenie kože vyvoláva UVB žiarenie. Prečo sa teraz kladie taký veľký dôraz aj na ochranu pred UVA žiarením?
Z celkového množstva žiarenia dopadajúceho na zemský povrch pripadá 50 % na infračervené žiarenie, 40 % na viditeľné žiarenie a 10 % na UV žiarenie. Z neho 98 % je UVA a 2 % UVB. Aj keď má UVA žiarenie menšiu energiu ako UVB, ovplyvňuje biochemické procesy svojím množstvom a hĺbkou prenikania do kože. To, že získate krásnu bronzovú farbu, majú na svedomí UVB lúče, lúče UVA sú zodpovedné za slnečné starnutie, čiže za predčasný výskyt vrások a podráždenie kože. Najviac postihuje nechránené časti tela - tvár, krk, dekolt a ruky. Už po 4 týždňoch pôsobenia UVA žiarenia sa stav nechránenej pleti zhoršuje a výrazne sa znižuje jej pružnosť a vláčnosť. Ľudia citliví na svetlo sa musia pred slnkom chrániť aj po celý rok. Mnohí výrobcovia slnečnej kozmetiky sa preto rozhodli okrem UVB filtrov zabudovať do svojich prípravkov aj kvalitné UVA filtre. Nezabúdajte však na dôležitý fakt: Až 60 % UV lúčov preniká pod hladinu vody do hĺbky 50 cm a 17 % sa odráža od piesku!

Prečo treba chrániť vlasy?
Klobúk či ľahká čiapka chráni nielen vlasy, ale čiastočne zatieňuje oči i tvár. Kto na hlave v lete neznesie podobnú ochranu, mal by si v každom prípade zadovážiť špeciálnu vlasovú kozmetiku so zabudovaným ochranným faktorom, inak ostré slnko vlasy poškodí. To platí najmä pre vlasy strvalené či farbené.

Špeciálna letná vlasová kozmetika vytvorí na vlasoch ochranný film, a zároveň vlasom dodá potrebné výživné látky.

Náš tip: Ak si so sebou na dovolenku nechcete zobrať slamený klobúčik, celkom určite si v kufri nechajte miesto na prípravky starostlivosti o vlasy pred UV žiarením z radu L’?Oréal Professionnel Solar (od 270 do 450 SK, len vo vybraných kaderníctvach), ktorý zahŕňa šampón, masku a sprej na vlasy. Ochránia vlasy pred slnkom, morskou a chlórovanou vodou vďaka UV filtrom, derivátom proteínu, aminokyselinám a palmovému oleju na výživu vlasového vlákna. Podobnú službu vám urobí aj trojica noviniek od L’ Oréal Paris ElsŹve s UV filtrom - šampón a balzam v jednom, okamžitá starostlivosť a krémová maska (od 109 do 149 Sk).

Vitamíny ako bojovníci proti starnutiu?
To, čo doteraz obsahovali len prípravky na každodennú starostlivosť, sa dnes dômyselne ukrýva aj v mnohých produktoch na ochranu pokožky pri opaľovaní. Zatiaľ čo vitamín E je už dlhý čas známy ako špecialista na boj proti voľným radikálom vznikajúcim aj pôsobením slnečného žiarenia, výrobcovia jeho účinky dnes posilňujú i vitamínom C. Spolu tak tvoria rafinovaný tím, vzájomne sa podporujúci v boji proti voľným radikálom.

Náš tip: Slnečná kozmetika značky Nivea Sun je známa po celom svete už viac ako 30 rokov. Práve jej patrí prvenstvo za vedeckú definíciu termínu ochranný slnečný faktor (OF), ktorý sa podarilo presadiť tak v odbornej, ako aj v laickej verejnosti. Ponúka najširší sortiment opaľovacej kozmetiky v rôznych formách aplikácie so spoľahlivou ochranou pred slnkom kombináciou stabilných a vode odolných UVA a UVB filtrov a s účinkami vitamínu E a účinného antioxidantu alfa - flavonu. Nivea Sun dostatočne pokožku hydratuje a spĺňa prísne požiadavky Austrálskej normy, čo je jediná právna norma na svete, stanovujúca ochranu pred UVA žiarením. Podľa tejto normy musí byť priepustnosť UVA lúčov nižšia ako 10 %.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk