referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vratko
Streda, 29. novembra 2023
Žiarenie UV, infračervené a ostatné druhy
Dátum pridania: 14.06.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Niko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 289
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.2
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 2m 0s
Pomalé čítanie: 3m 0s
 
žiarenie (druh) Vlnová dåžka (m) Frekvencia (Hz)

Gama 10-13 - 10-11 3.1021 - 3.1019
Röntgenové 10-11 - 10-7 3.1019 - 3.1015
Ultrafialové 2,5.10-7 - 4.10-7 1,2.1015 - 3,9.1014
Vidite¾né 4.10-7 - 7,6.10-7 7,5.1014 - 3,9.1014
Infraèervené 7,6.10-7 - 3.10-3 3,9.1014 - 1011
Vysokofrekvenèné ( vf ) 10-3 - 10-1 3.1011 - 3.109
Ultarkrátkovlnné 10-1 - 102 3.109 - 3.106
Krátkovlnné 2.102 - 7.102 1,5.106 - 4.4.105
Strednovlnné 103 - 1.5.104 3.105 - 2.104

Nízkofrekvenené ( nf ) 104 - 106 3.104 - 3.102
delta = 19 rádov v m !!!
Slneèné žiarenie je pre život na Zemi ….
Najväèší podiel energie - od 250 do 3000 nm….
Vlnové pásmo 400 - 760 nm - svetlo
pásmo vlnových dåžok 760 - 3000 nm - infraèervené žiarenie
250 - 400 nm - ultrafialové žiarenie.
Vidite¾né žiarenie (svetlo) …fotosyntéza -svetelná E na chemickú E, viazanú v organických zlúèeninách vznikajúcich z oxidu uhlièitého a vody.
Infraèervené žiarenie - tepelné úèinky.
rozpty¾uje sa málo, ale o to viac sa pohlcuje,
absorbujú ho najmä vodné pary CO2 a O3.
Ultrafialové žiarenie 7% z celkového toku slneèného žiarenia,
…absorpcia atmosférou (ozonosférou) - na zemský povrch iba v nepatrnej miere. Ozónosféra zachytáva 150 - 290 nm. Ultrafialové žiarenie je biologicky ve¾mi aktívne a delí sa do troch oblastí:
* UV-A (400 - 313 nm)
* UV-B (313 - 290 nm)
* UV-C (290 - 180 nm)
UV-B a UV-C pôsobia deštrukène na živé bunky.
Atmosferická absorpcia
…pohlcuje krátkovlnné slneèné a dlhovlnné zemské žiarenie.
K najvýznamnejším atm.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.