referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edmund
Piatok, 1. decembra 2023
Senzory (SOČ)
Dátum pridania: 21.12.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: leskomajko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 945
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 12.4
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 20m 40s
Pomalé čítanie: 31m 0s
 
1. ODPOROVÉ SNÍMAČE POLOHY

Sú založené na použití odporových potenciometrov s pohyblivým kontaktom (jazdcom), mechanicky ovládaným meracou veličinou. Najčastejšie sa používajú potenciometre s rotačným pohybom jazdca (meranie uhlového posunutia), ďalej priamočiarym posuvom jazdca (meranie polohy alebo lineárne posunutie) a pre meranie uhlovej polohy s veľkou rozlišovacou schopnosťou a tiež potenciometre so špirálovým pohybom jazdca.
Odporový senzor polohy sa chová ako napäťový delič s deliacim pomerom určeným mernou polohou. Toto potenciometrické usporiadanie vylučuje chyby spôsobené zmenami rezistivity dráhy.
Z náhradnej schémy odporového snímača polohy (obr. 1.1.) s celkovým odporom R, zaťaženého vstupným odporom obvodu pre meranie napätia Rz , možno odvodiť prevodovú charakteristiku snímača v tvare uvedenom na obr. 1.2. Kde xi je vzdialenosť jazdca od začiatku odporovej dráhy s celkovou dĺžkou xt .

1.1. náhradná schéma odporového snímača polohy

1.2. prevodová charakteristika

Meracie obvody s veľkým vstupným odporom a prúdovým napätím sú na obr. 1.3. Zapojením rezistora s odporom Rlin = Rz medzi jazdca a horný koniec potenciometra možno zmenšiť chybu nelinearity i pri veľkých pomeroch.


obr. 1.3 meracie obvody: a) napäťový sledovač, b) mostík

Druhy odporových snímačov:

Podľa tvaru kostry vinutia: - lineárne (navinuté na pásiku izolantu v rovnakej výške)
- profilové

Pri profilovaných sa závislosť odporu na polohe jazdca blíži k integrálu z priebehu profilu a preto ich možno použiť pre realizáciu nelineárnych závislostí na polohe jazdca.


Podľa materiálu odporovej dráhy: - kovové - vinuté - vrstvové - tenké vrstvy
- hrubé vrstvy
- nekovové - uhlíkové
- vodivé plastické materiály
- keramika + kov
- elektrolytické

Hybridné odporové snímače polohy používajú ako odporové vinutie vodivé stopy plastického materiálu (nie odporové vinutie).
Podľa materiálu kontaktu jazdca sú okrem najrozšírenejších typov s kovovým šmykovým kontaktom známe aj konštrukcie s ortuťovým skratom a už spomínané elektrolytické s elektródou pohybujúcou sa medzi pevnými elektródami umiestnenými v elektrolyte.

Najväčšiu rozlišovacia schopnosť majú snímače s odporovou dráhou tvorenou jednoduchým odporovým drôtom a posuvným jazdcom alebo typ s odporovou vrstvou.
Linearita závisí na rovnomernosti odporového vinutia alebo vrstvy.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Ďaďo Stanislav, Kreidl Marcel, Senzory a měřicí obvody, vydavatelstvo ČVUT Praha 1996
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.