referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Radúz
Nedeľa, 10. decembra 2023
MO1: Kinematika
Dátum pridania: 11.01.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Barry
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 449
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.6
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 2m 40s
Pomalé čítanie: 4m 0s
 
1. KINEMATIKA

Kinematika sa zaoberá pohybom telies v priestore a čase.
Pohyb – akákoľvek zmena materiálneho objektu. Je neoddeliteľnou vlastnosťou materiálnych objektov. Poznáme pohyby: fyzikálny: mechanický
molekulový
elektrický prúd
chemický: chemické zmeny
biologický: rast, vývoj
spoločenský
Mechanický pohyb telesa – pohyb, pri ktorom telesá alebo ich časti menia svoju polohu voči iným telesám (vzťažné telesá – ľubovoľne zvolené telesá pevne spojené so Zemou. Na vzťažnom telese si zvolíme bod a podľa neho sústavu súradníc). Je najjednoduchším prejavom pohybu. Mechanický pohyb popisujú tieto fyzikálne veličiny:

Trajektória h. b.
– je množia všetkých polôh, v ktorých sa h. b. pri pohybe vyskytuje (nie je to fyz. veličina)

Dráha [s] :
- skalárna fyzikálna veličina
- vyjadruje dĺžku trajektórie
- jednotkou je m (meter)
- rovnomerný pohyb: [ s = v. t ]
- nerovnomerný pohyb: [ s = ½. a. t2 ]

Posunutie [d]:
- vektorová fyzikálna veličina
- jednoznačne určuje východiskovú a koncovú polohu telesa počas pohybu
- zakresľujeme ho orientovanou úsečkou

Priemerná rýchlosť [vp]:
- skalárna fyzikálna veličina
- nerovnomerného pohybu sa rovná rýchlosti rovnomerného pohybu, pri
ktorom by hmotný bod prešiel rovnakú dráhu za rovnaký čas [vp = s / t]
- jednotkou je m.s-1

Okamžitá rýchlosť [v]:
- vektorová fyzikálna veličina
- určuje rýchlosť telesa v danom okamihu
- jej veľkosť je daná: [v =∆s / ∆t]
- jej veľkosť pri NP [v = a. t]
- má smer dotyčnice k trajektórii telesa v danom bode
- jednotkou je m.s-1

Čas [t]:
- skalárna fyzikálna veličina
- jednotkou je 1 s (sekunda)

Zrrýchlenie [a]:
- vektorová fyzikálna veličina
- veľkosť je určená podielom zmeny okamžitej rýchlosti a zodpovedajúcej doby, za ktorú táto zmena nastala [a = ∆v / ∆t]
- jednotkou je m.s-2

Rovnomerný priamočiary pohyb – je pohyb, pri ktorom teleso za rovnaké časové intervaly prejde rovnaké úseky dráhy (v = konšt.).

Rovnomerný pohyb po kružnici – je pohyb, pri ktorom h. b. za rovnaké, ľubovoľne zvolené časové úseky opíše rovnako veľké uhly ∆φ [v = ∆s / ∆t] [v = 2πrf] [φ = s / r] [v = r.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.