Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Svetelný zdroj

svetelný zdroj-teleso ktoré vysiela svetlo, svetelná energia sa vlnením prenáša do okolitého priestoru.
optické prostredie-prostredie v ktorom sa svetlo šíri.
priehladné-svetlo prepúšťa bez zoslabenia(sklo)
nepriehladné-svetlo neprepúšťa pohlcuje ho,alebo odráža(zrkadlo)
priesvitné-svetlo prepúšťa pri čom ho však rozptyľuje všetkými smermi
číre-prepúšťa svetlo všetkých farieb
farebné-prepúšťa svetlo iba istej farby
rovnorodé-má všade rovnaké optické vlastnosti
Svetlo ktoré sa šíri z bodového zdroja tvorí rozbiehaví svetelný zväzok.
svetelný lúč-v kortuskulárnej teorii-dráha pop ktorej sa pohybujú častice
vo vlnovej-lúč je myslená čiara v smere postupu vlny,priamka kolmá na vlnoplochu-len pre izotropné prostredie.
-platí princíp nezávislosti chodu lúčov-svetelné lúče ktoré vychádzajú zo svetelného zdroja navzájom sa pretínajú pri čom sa neovpl.a postupujú nezávisle 1od2.

· odrazený lúč zostáva v rovine dopadu
· rovina dopadu je určená dopadajúcim lúčom a kolmicou na rozhranie vztýčenou na dopade lúča
· pri prechode svetla do 2 prostredia sa mení rýchlosť svetlo čo spôsobuje zmenu smeru šírenia.
Snellov zákon-zo zákona vyplýva že lomený lúč zostáva v rovine dopadu svetlo sa láme z prostredia redšieho do hustejšieho ku kolmici a z prostr.opticky hustejšieho do prostr. od kolmice.
Disperzia svetla-je daná zdrojom nezávisí od prostredia v ktorom sa svetlo šíri.
-jednotlivé svetlá v spektresú jednoduché a nedajú sa už ďalej rozložiť.
-ak sa biele svetlo rozložilo na zložky platí to aj naopak ak zložky spojíme dostaneme biele svetlo.
biele svetlo-je zmesou jednotlivých spektrálnych farieb teda zmesou vlnení s jednotlivými vlneniami.
spektrálna analýza-na využívanie chem.zložiek látok(spektroskopy,spektrometre).
emisné spektrá-od zdroja až po miesto pozorovania,svetlo neprechádza prostredím ktoré ho nepohlcuje.
absorčné s.-prechádza prostr.ktoré časť žiarenia absorbuje.
-spektrá-čiarové
-pólové.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk