referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
František
Utorok, 4. októbra 2022
Magnetické pole
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: stiby
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 843
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.5
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 5m 50s
Pomalé čítanie: 8m 45s
 

pole + sústava anód → urýchlenie elektrónov


625 riadkov; s = 25 obrázkov
obraz vzniká zmenami jasu žiariacej stopy spôsobenými zmenami prúdu v elektrónovom zväzku, zabezpečuje sa to riadiacou elektródou obrazovky podľa priebehu zosilneného napätia obrazového signálu prijatého anténou televízneho prijímača

12. Popíšte diamagnetické a paramagnetické atómy, látky.
diamagnetické atómy – magnetické polia e- pohybujúcich sa okolo jadra sú vzájomne vykompenzované (vzájomne sa rušia)


diamagnetické látky – látky s diamagnetickými atómami – zoslabujú alebo neovplyvňujú magnetické pole
paramagnetické atómy – výsledné magnetické pole e- je nevykompenzované
μr > 1 paramagnetické látky
feromagnetické látky
paramagnetické látky – látky s paramagnetickými atómami – dajú sa zmagnetizovať

13. Vysvetlite magnetickú doménu a spontánnu magnetizáciu.
atómy, ktorých magnetické momenty sú usporiadané rovnakým smerom, tvoria magnetickú
doménu – magneticky nasýtená oblasť feromagnetickej látky (objem 10-3 mm3 – 10 mm3)
nasýtenie domény nastáva samovoľne – spontánne (bez pôsobenia vonkajšieho magnetického
poľa) → spontánna magnetizácia

14. Popíšte ferity + využitie.
patria do skupiny feromagnetických látok, ferity = ferimagnetické látky
zlúčeniny Fe2O3 s oxidmi niektorých iných kovov (najlepší feroferit FeO.Fe2O3)
μr = 102 – 103 – zosilňujú magnetické pole, ale nie až tak ako feromagnetické látky
využitie – jadrá cievok, trvalé magnety

15. Popíšte magnetizáciu paramagneticky a feromagneticky mäkkej látky – graf.
paramagneticky mäkká látka feromagneticky mäkká látka
veľmi slabo sa zmagnetizuje

16. Popíšte magnetickú hysteréziu.
Br – zostatková alebo remanentná magnetická indukcia
keď znižujem prúd, magnetizácie neprebieha po tej istej krivke
po vypnutí prúdu v cievke, cievka spolu s jadrom (s magneticky tvrdou látkou) je magnetom

ak by sme chceli látku odmagnetizovať , musíme
do cievky vložiť prúd s istou hodnotou opačného
prúdu – „koercitívnu silu“

zložitá krivka – hysterézna slučka
materiály : so širokou hysteréznou slučkou – magneticky tvrdé
s úzkou hysteréznou slučkou a strmou krivkou prvotnej magnetizácie – magneticky mäkké

17. Popíšte elektromagnetické relé, merací prístroj s otočnou cievkou, magnetofónový pás, počítačovú disketu.
elektromagnetické relé – časti – cievka, jadro z mäkkej ocele, rameno, pohyblivá kotva z mäkkej ocele, pružné kontakty – súčasť spínacieho obvodu
prúd do cievky → kotva sa pritiahne k jadru a zapne pružné kontakty → vzniká spín
použitie – automatické regulačné a riadiace zariadenia, telefónne centrály ...
merací prístroj s otočnou cievkou – časti – pólové nástavce z mäkkej ocele, valec z mäkkej ocele, otočná cievka, s ktorou je pevne spojená rúčka prístroja, špirálové pružiny- usilujú sa vrátiť cievku do polohy v pokoji → na cievku pôsobia opačne ako dvojica síl, ktorých moment má veľkosť priamo úmernú uhlovej výchylke cievky s rúčkou; stupnica meradla - rovnomerná
zdroj magnetického poľa – permanentný magnet
magnetofónový záznamový pás – na magnetofónovej páske je feritová vrstva
záznam

cievka s jadrom z mäkkej ocele → privádzam premenený hlas na
premenlivý prúd
premenlivo sa magnetizuje jadro z mäkkej ocele → magnetizuje ferit


prehrávanie – na páske sa zmagnetizuje ferit, ktorý pôsobí silou na hlavu a spôsobí vznik prúdu v cievke → prúd privádzame do reproduktora.
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Podobné referáty
Magnetické pole SOŠ 2.9650 827 slov
Magnetické pole GYM 2.9505 953 slov
Magnetické pole SOŠ 2.9444 459 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.