Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pluto

Hmotnosť - 0,0022
Rovníkový priemer(km) - 2 274
Objem - 0,0056
Stredná teplota povrchu - -233°C
Počet mesiacov - 1(Cháron)
Doba obehu - 248,54 r


Pluto je najmenšia,najvzdialenejšia a najmenej jasná planéta.Okolo Slnka sa pohybuje po dráhe tvaru elipsy s excentricitou 0,2459,ktorá zviera s rovinou ekliptiky uhol 17,15° v strednej vzdialenosti 39,53 AU(5 913 520 000 km).Rotačná os,okolo ktorej sa Pluto otočí raz za 6,38 dňa(153 hodín),je odklonená od severného pólu planéty o 122,52°.Po objave Neptúna astronómovia zistili,že táto planéta nie je celkom zodpovedná za pozorované odchýlky v dráhe Urána.Planétu Pluto objavili až 21.januára 1930.Planéta dostala meno rímskeho boha smrti,Pluto,podľa návrhu Venetie Burneyovej.Nesúlad medzi hmotnosťou Pluta a veľkosťou porúch v dráhach Urána a Neptúna dnes vysvetľujeme nepresnosťou pozorovaní.A tak bol objav Pluta viac-menej šťastnou zhodou okolností.I keď je Pluto najvzdialenejšou planétou od Slnka,časť jeho dráhy okolo perihélia leží vnútri dráhy Neptúna.Pluto bolo najbližšie v perihéliu v roku 1989.Na úseku dráhy od januára 1979 až do roku 1999 bolo Pluto bližšie k Slnku ako Neptún.Ak by dráha Pluta ležala v rovine dráhy Neptúna,dráhy by sa pretínali a planéty by sa skôr či neskôr zrazili.V skutočnosti sa však pretínajú iba priemery ich dráh ekliptiky,v priesečníkoch ktorých sú planéty dostatočne ďaleko od seba,takže k ich zrážke alebo silnejšiemu vzájomnému gravitačnému pôsobeniu nikdy nepríde.Atmosféra Pluta je rozsiahla,ale veľmi riedka.Skladá sa prevažne z metánu.V malej miere obsahuje aj niektoré ďalšie ťažšie plyny,medzi nimi i oxid uhoľnatý,možno i dusík.Pri veľmi nízkej únikovej rýchlosti z planéty,1,23 km/s,metán neustále prchá do medziplanetárneho priestoru.Pluto a Cháron ešte nenavštívila žiadna vesmírna sonda.Misia Pluto-Kuiper Express je predbežne plánovaná na vypustenie v roku 2004 a mala by sa k Plutu priblížiť až v roku 2012.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk